KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MÔN, ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 Thực hiện Công văn số:       /SGDĐT-GDTrH ngày 06/4/2018 của Sở GD ĐT Thái Nguyên V/v Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kì 2 năm học 2018-2019.

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường THPT Gang Thép. Ban giám hiệu nhà trường triển khai Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì 2 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.

- Việc biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình (theo hướng dẫn tại công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra), đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra học kỳ).

- Các tổ nhóm chuyên môn cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường. (Đề kiểm tra học kì cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng).

2. Kế hoạch

2.1. Quy địnhchung

- Các môn kiểm tra chung:  Toán, Văn, Tiếng Anh và các môn Lí, Hóa, Sinh đối với các lớp từ 12A1 đến 12A4, 11A1 đến 11A4, 10A1 đến 10A8 và các môn Sử, Địa, GDCD đối với các lớp từ 12A5 đến 12A10, 11A5 đến 11A10, 10A8 đến 10A10.

    - Các môn không kiểm tra chung: Các môn còn lại đối với từng khối lớp.

- Thời gian làm bài các môn: Toán,Văn: 90 phút. Các môn còn lại 45 phút;

- Cấu trúc, hình thức đề kiểm tra HK2:

Các môn không tổ chức chung ở từng khối lớp thì GVBM tự ra đề, chủ động cho kiểm tra theo tiến độ chương trình và TKB của lớp.

Các môn có tổ chức kiểm tra chung: Ngoài môn Ngữ văn là hình thức tự luận, các môn còn lại phải có cả tự luận và trắc nghiệm. Các tổ, nhóm chuyên môn thống nhất tỉ lệ hợp lí giữa trắc nghiệm và tự luận ở từng khối lớp để xây dựng ma trận đề. Mỗi GVBM dạy ở các lớp có tổ chức kiểm tra chung đề xuất 01 bộ đề kiểm tra (gồm 6 mã đề khác nhau được trộn từ đề gốc) để tạo thành ngân hàng đề kiểm tra học kì 2. Đến khi kiểm tra chung, mỗi môn thi sẽ bốc thăm 2 đề độc lập của 2 GV bất kì.

2.2. Kế hoạch cụ thể

a- Tuần học 32 (Từ 08/4 đến 13/4/2019):

- Các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra HK2, nộp cho Đ/c Duẩn ngày 9/4/2019. Các tổ, nhóm chuyên môn thống nhất nội dung, làm đề cương ôn tập kiểm tra HK2 để ôn cho học sinh. Các tổ có môn thi THPT quốc gia phân công ra đề thi thử lần 3 (Nội dung chương trình bám sát ma trận đề của minh họa do Bộ GD công bố và được Sở GD tập huấn).

- GVBM: Mỗi giáo viên làm 01 đề kiểm tra học kì (theo ma trận đã thống nhất) và nộp cho Ban giám hiệu để xây dựng ngân hàng đề;

-Tổ trưởng chuyên môn: báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn HK2 của từng giáo viên đối với từng lớp cụ thể với Ban giám hiệu (hoàn thành 16h00 ngày 8/4).

Ngày 12/4/2019 nộp đề gốc thi thử lần 3 cho Đ/c Duẩn.

b- Tuần học 33 (Từ 15/4 đến 20/4/2019):

- Các môn không kiểm tra chung: GVBM tổ chức kiểm tra học kì 2 cho học sinh lớp 12 theo TKB của lớp.

- Các môn kiểm tra chung: Hoàn chỉnh việc thực hiện kiểm tra thường xuyên, nhập điểm lên các hệ thống quản lý và vào điểm trong sổ gọi tên nghi điểm; Ôn tập kiểm tra HK2 cho học sinh ở các khối lớp.

+ 15h30 ngày 16/4/2019, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng, nhóm trưởng CM bốc thăm đề thi trong ngân hàng làm đề kiểm tra HK2.

- Ngày 20, 21/4/2019: Tổ chức thi thử THPT quốc gia lần 3 cho HS lớp 12.

c- Tuần học 34 (Từ 22/4 đến 27/4/2019):

- Thông báo kết quả thi thử lần 3 cho HS 12.

- Tổ chức ôn tập HK2 cho HS 10, 11 các môn có tổ chức kiểm tra chung.

- Tiếp tục ôn tập và tổ chức kiểm tra học kì 2 các môn tổ chức chung đối với 12 theo lịch như sau:

Thứ, ngày

Buổi

Khối lớp

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi/môn

Thứ Năm, 25/4

Chiều

12

Văn,

Lí, Địa

Tự luận

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Thứ Sáu, 26/4

Chiều

12

Toán,

Anh

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Thứ Bảy, 27/4

Chiều

12

Sử, GDCD

Hóa, Sinh

Tự luận + TNKQ

45 phút

- Các môn không kiểm tra chung: Đối với khối 12, GVBM hoàn thành điểm; Đối với khối 10, 11 GVBM tổ chức kiểm tra theo TKB của lớp.

d- Tuần học 35 (Từ 29/4 đến 4/5/2019):

- GV hoàn chỉnh việc chấm kiểm tra và hoàn thiện điểm HK2, cả năm của khối 12.

- Học sinh 12 viết phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp.

     - Tổ chức kiểm tra chung HK2 cho khối 10, 11 theo lịch như sau:

Thứ, ngày

Buổi

Khối lớp

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi/môn

Thứ Năm, 02/5

Sáng

11

Văn,

Lí, Địa

Tự luận

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Chiều

10

Văn,

Lí, Địa

Tự luận

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Thứ Sáu, 03/5

Sáng

11

Toán,

Anh

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Chiều

10

Toán,

Anh

Tự luận+ TNKQ

90 phút

45 phút

Thứ Bẩy, 04/5

Sáng

11

Sử, GDCD

Hóa, Sinh

Tự luận+ TNKQ

45 phút

45 phút

Chiều

10

Sử, GDCD

Hóa, Sinh

Tự luận+ TNKQ

45 phút

45 phút

- Các môn không kiểm tra chung  của khối 10, 11 hoàn thành điểm trong sổ Gọi tên và ghi điểm và 2 hệ thống Smas.vn.

e- Tuần học 36: (Từ 06/4 đến 11/5/2019)

- Ngày 7/5/2019: GVCN 12 duyệt kết quả năm học của lớp với Hiệu trưởng.

- Ngày 07/5/2019, GVBM nộp bài chấm kiểm tra chung lớp 10, 11.

- Ngày 08/5/2019, GVCN 12 thông báo điểm TBCN cho HS 12 để điền vào Phiếu xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Ngày 9/5/2019, HS 12 hoàn thành ghi, nộp Phiếu xét công nhận TN THPT cho GVCN lớp.

- GVCN 12 thu Hồ sơ đăng kí xét công nhận tốt nghiệp;

- GVBM tiếp tục chương trình HKII, các lớp bị chậm chương trình thì GV tổ chức dạy bù buổi chiều, có báo cáo lịch dạy cho Ban giám hiệu.

- Triển khai tư vấn, cho học sinh 10, 11 chọn khối thi theo tổ hợp các môn KHTN hay KHXH để triển khai phương án tách lớp.

- Ngày 11/5/2019, công bố điểm kiểm tra chung HKII của khối 10,11.

GVCN 12 hoàn thành nộp Phiếu xét công nhận tốt nghiệp THPT cho Ban hồ sơ thi THPT quốc gia.

f- Tuần học 37 (từ 13/5 đến 18/05/2019)

- Ngày 14/5/2019: GVCN 10,11 duyệt kết quả HKII, cả năm với Hiệu trưởng.

- GVCN và GVBM hoàn thành điểm trong Sổ điểm và hệ thống tiến tới hoàn thành chương trình năm học.

- Từ ngày 10/5 đến 15/5/2019, Ban hồ sơ nhập thông tin Đăng kí xét tốt nghiệp THPT, gửi cho HS kiểm tra, kí xác nhận.

- GVCN và GVBM hoàn thành điểm trong Học bạ.

- Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT quốc gia

- Khối 12 ôn thi THPT quốc gia theo TKB buổi sáng.

Ghi chú:

- Đ/c H.Thủy xếp phòng thi 3 khối.

- Đ/c Nam, Thúy nhập và tổng hợp điểm khối 12.

- Đ/c Nhung, P.Linh, Sen, Thúy nhập điểm khối 10, 11.

- Đ/c Đức, Thu Thủy làm thư kí khối 12.

- Đ/c H.Phương, H.Thủy, Tiết tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo của HS 3 khối.

- Đ/c H.Thủy, L.Nga, D.Hằng: làm thư kí khối 10,11.

- Đ/c Thắm, Dũng làm phách cả 3 khối.

                                                                                               

                                                                                             BAN GIÁM HIỆU 

 

Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 293
Hôm qua : 364
Tháng 07 : 3.497
Năm 2021 : 19.739