Thông báo kết quả xét nghiệm Covid19 của cán bộ, giáo viên có lịch sử tiếp xúc gần với người nhiễm Covid19