THỜI KHÓA BIỂU ĐẦU NĂM HỌC

THỜI KHÓA BIỂU AP DỤNG TỪ 06/9/2021. HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

ThứBuổiTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A10
2S1Sinh-LinhVăn-TrangVThể dục-AnhT.Anh-LinhHóa-VầnHóa-NgọcThể dục-PhươngANHTC-TiếtSử-Đ.HàToán-Hà
2T.Anh-X MaiToán-H.PhươngSử-Đ.HàGDQP-CườngLí-NhungThể dục-PhươngCông nghệ-MaiToán-ThủyTin-NamT.Anh-Tiết
3Thể dục-HươngGDQP-CườngĐịa-TháiHóa-VầnVăn-HưngLí-ÁnhVăn-TrangVVăn-ĐứcGDQP-HoànThể dục-Phương
4Văn-ĐứcĐịa-TháiT.Anh-ThuVăn-HưngCông nghệ-MaiTin-LinhSinh-YếnGDCD-LuyếnToán-ThànhHóa-Vần
5Địa-Thái         
C1          
2          
3          
4          
5          
3S1Lí-DũngVăn-TrangVHóa-NgọcToán-ThủyThể dục-PhươngGDCD-LuyếnT.Anh-ThuHóa-VầnVăn-SâmVăn-Huệ
2Văn-ĐứcT.Anh-LinhToán-H.PhươngCông nghệ-MaiT.Anh-TiếtĐịa-MyGDCD-LuyếnThể dục-PhươngLí-TháiTin-Thủy
3Văn-ĐứcTin-LinhVăn-HưngT.Anh-LinhĐịa-DuyANHTC-TiếtHóa-NgọcT.Anh-ThảoT.Anh-X MaiThể dục-Phương
4Hóa-XuânThể dục-HươngGDQP-CườngTin-LinhSinh-YếnVăn-LanTin-ThúyTin-ThủyHóa-VầnSử-Đ.Hà
5         Công nghệ-Linh
C1          
2          
3          
4          
5          
4S1Toán-ThànhT.Anh-LinhLí-DũngThể dục-PhươngGDCD-LuyếnHình-ThủyToán-SenVăn-ĐứcT.Anh-X MaiLí-Thái
2GDCD-LuyếnToán-H.PhươngTin-ThúyToán-ThủySử-NgaSinh-LinhLí-ÁnhSử-Đ.HàThể dục-PhươngVăn-Huệ
3Thể dục-HươngHóa-TuyếtSinh-YếnT.Anh-LinhTin-ThúyVăn-LanVăn-TrangVLí-ÁnhToán-ThànhSinh-Linh
4Tin-NamLí-DũngThể dục-AnhSử-NgaToán-H.PhươngT.Anh-X MaiThể dục-PhươngSinh-LinhVăn-SâmToán-Hà
5   Tin-Linh  Tin-Thúy GDCD-Luyến 
C1          
2          
3          
4          
5          
5S1Toán-ThànhT.Anh-LinhToán-H.PhươngĐịa-TháiĐịa-DuySử-NgaToán-SenT.Anh-ThảoThể dục-PhươngHóa-Vần
2Sử-Đ.HàĐịa-TháiGDCD-LuyếnHóa-VầnToán-H.PhươngToán-SenVăn-TrangVToán-ThủyToán-ThànhT.Anh-Tiết
3Công nghệ-MaiLí-DũngTin-ThúyLí-ÁnhThể dục-PhươngGDQP-HoànT.Anh-ThuVăn-ĐứcCông nghệ-LinhSử-Đ.Hà
4Hóa-XuânToán-H.PhươngT.Anh-ThuCông nghệ-MaiVăn-HưngThể dục-PhươngĐịa-TháiLí-ÁnhTin-NamLí-Thái
5  Công nghệ-Mai T.Anh-Tiết     
C1          
2          
3          
4          
5          
6S1T.Anh-X MaiSử-Đ.HàVăn-HưngGDCD-LuyếnHóa-VầnToán-SenSử-NgaTin-ThủyĐịa-DuyToán-Hà
2Tin-NamCông nghệ-MaiVăn-HưngĐịa-TháiT.Anh-TiếtT.Anh-X MaiLí-ÁnhHóa-VầnLí-TháiĐịa-Duy
3GDQP-CườngThể dục-HươngĐịa-TháiLí-ÁnhCông nghệ-MaiVăn-LanHóa-NgọcĐịa-MyANHTC-TiếtGDQP-Hoàn
4Địa-TháiVăn-TrangVHóa-NgọcVăn-HưngGDQP-CườngCông nghệ-MaiToán-SenGDQP-HoànHóa-VầnGDCD-Luyến
5 GDCD-Luyến   Lí-Ánh    
C1          
2          
3          
4          
5          
7S1Toán-ThànhTin-LinhToán-H.PhươngThể dục-PhươngVăn-HưngĐịa-MyT.Anh-ThuT.Anh-ThảoĐịa-DuyVăn-Huệ
2Công nghệ-MaiHóa-TuyếtT.Anh-ThuVăn-HưngLí-NhungT.Anh-X MaiĐịa-TháiToán-ThủySinh-LinhTin-Thủy
3Lí-DũngSinh-LinhCông nghệ-MaiSinh-YếnTin-ThúyTin-LinhGDQP-HoànĐịa-MyT.Anh-X MaiT.Anh-Tiết
4T.Anh-X MaiCông nghệ-MaiLí-DũngToán-ThủyToán-H.PhươngHóa-NgọcANHTC-TiếtThể dục-PhươngVăn-SâmĐịa-Duy
5       Công nghệ-Mai  
C1          
2          
3          
4          
5          
                    , ngày 4 tháng 9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
                         
©Prosoft.com.vn                     Trang 1
ThứBuổiTiết11A111A211A311A411A511A611A711A811A911A10
2S1Địa-XuânGDCD-ThuGDToán-HiềnHình-HảiThể dục-PhúHóa-MaiVăn-HưngGDQP-HoànVăn-LanTin-Nhung
2Lí-TháiT.Anh-MaiVăn-LanSinh-HằngT.Anh-NgânToán-XuânHóa-MaiCông nghệ-BìnhThể dục-PhúVăn-Nguyệt
3T.Anh-LinhVăn-V.LinhSinh-HằngGDCD-ThuGDToán-HiềnT.Anh-NgânToán-HàT.Anh-HườngHóa-MaiLí-Huyền
4Văn-NguyệtToán-HảiLí-HuyềnT.Anh-NgânSinh-HằngVăn-TrangVSinh-ThắmToán-HàCông nghệ-BìnhT.Anh-Hường
5          
C1          
2          
3          
4          
5          
3S1Sinh-UyênLí-TrángVăn-LanTin-NhungGDQP-CườngToán-XuânT.Anh-X MaiT.Anh-HườngToán-DuẩnVăn-Nguyệt
2Thể dục-LuânSinh-UyênToán-HiềnVăn-HưngĐịa-XuânVăn-TrangVLí-TrángSử-TràToán-DuẩnToán-Hà
3Văn-NguyệtSử-TràThể dục-LuânLí-TháiVăn-TrangVSinh-ThắmHình-XuânVăn-TrangVăn-LanĐịa-Xuân
4Toán-ThảoTin-NhungT.Anh-LinhHình-HảiGDCD-ThuGDSử-TràVăn-HưngToán-HàT.Anh-MaiVăn-Nguyệt
5Công nghệ-Hằng Tin-Thúy T.Anh-Ngân     
C1          
2  Nghề-HằngNghề-Nam     Nghề-Tam
3  Nghề-HằngNghề-Nam     Nghề-Tam
4  Nghề-HằngNghề-Nam     Nghề-Tam
5          
4S1Văn-NguyệtVăn-V.LinhToán-HiềnThể dục-PhúSử-TràVăn-TrangVGDCD-ThuGDHóa-MaiĐịa-XuânHình-Xuân
2T.Anh-LinhVăn-V.LinhGDQP-CườngHóa-XuânCông nghệ-BìnhGDQP-HoànToán-HàSinh-ThắmLí-TháiThể dục-Phú
3Lí-TháiT.Anh-MaiSinh-HằngT.Anh-NgânToán-HiềnToán-XuânT.Anh-X MaiThể dục-PhúSinh-TrangSử-Trà
4GDCD-ThuGDHóa-XuânHóa-MaiToán-HiềnVăn-TrangVĐịa-XuânĐịa-TháiTin-NhungT.Anh-MaiSinh-Trang
5   Sử-Trà     Hóa-Mai
C1          
2 Nghề-Nhung    Nghề-ThắmNghề-Tam  
3 Nghề-Nhung    Nghề-ThắmNghề-Tam  
4 Nghề-Nhung    Nghề-ThắmNghề-Tam  
5          
5S1GDQP-CườngVăn-V.LinhHóa-MaiVăn-HưngT.Anh-NgânLí-HuyềnThể dục-PhúT.Anh-HườngGDQP-HoànToán-Hà
2Văn-NguyệtSinh-UyênT.Anh-LinhHóa-XuânSinh-HằngHóa-MaiGDQP-HoànGDCD-ThuGDToán-DuẩnCông nghệ-Bình
3Toán-ThảoCông nghệ-HằngGDCD-ThuGDGDQP-CườngVăn-TrangVT.Anh-NgânVăn-HưngToán-HàThể dục-PhúT.Anh-Hường
4Hóa-TuấnToán-HảiĐịa-XuânT.Anh-NgânLí-DũngVăn-TrangVThể dục-PhúVăn-TrangTin-ThúyVăn-Nguyệt
5      Công nghệ-Bình Lí-Thái 
C1          
2Nghề-Thúy   Nghề-HằngNghề-Linh    
3Nghề-Thúy   Nghề-HằngNghề-Linh    
4Nghề-Thúy   Nghề-HằngNghề-Linh    
5          
6S1Thể dục-LuânGDQP-CườngT.Anh-LinhLí-TháiHóa-TuấnThể dục-PhúSinh-ThắmHóa-MaiHình-NgaLí-Huyền
2T.Anh-LinhT.Anh-MaiThể dục-LuânSinh-HằngToán-HiềnT.Anh-NgânLí-TrángThể dục-PhúGDCD-ThuGDToán-Hà
3Toán-ThảoToán-HảiCông nghệ-HằngVăn-HưngVăn-TrangVGDCD-ThuGDToán-HàLí-TrángSử-TràHóa-Mai
4Sinh-UyênThể dục-LuânSử-TràCông nghệ-HằngThể dục-PhúTin-NhungT.Anh-X MaiSinh-ThắmVăn-LanGDCD-ThuGD
5 Địa-Xuân   Sinh-Thắm Văn-Trang  
C1          
2        Nghề-Tam 
3        Nghề-Tam 
4        Nghề-Tam 
5          
7S1Sử-TràThể dục-LuânToán-HiềnThể dục-PhúLí-DũngLí-HuyềnTin-ThúyVăn-TrangSinh-TrangGDQP-Hoàn
2Tin-ThúyToán-HảiVăn-LanToán-HiềnHóa-TuấnThể dục-PhúSử-TràHình-XuânHóa-MaiSinh-Trang
3Toán-ThảoLí-TrángVăn-LanVăn-HưngTin-NhungCông nghệ-BìnhHóa-MaiĐịa-TháiT.Anh-MaiT.Anh-Hường
4Hóa-TuấnHóa-XuânLí-HuyềnĐịa-TháiToán-HiềnToán-XuânVăn-HưngLí-TrángVăn-LanThể dục-Phú
5          
C1          
2          
3          
4          
5          
                         
©Prosoft.com.vn                     Trang 2
ThứBuổiTiết12A12A112A212A312A412A512A612A712A812A912A10
2S1T.Anh-ThuVăn-NguyệtVăn-SâmSinh-YếnT.Anh-HườngT.Anh-ThảoLí-TrángVăn-TrangToán-ThànhHóa-HồngToán-Hằng
2Thể dục-HươngHóa-TuyếtSinh-UyênĐịa-MySử-NgaSinh-LinhĐịa-DuyGDCD-LuyếnVăn-V.LinhToán-NgaSinh-Thắm
3Toán-HằngĐịa-XuânHóa-XuânSử-NgaToán-M.PhươngThể dục-AnhT.Anh-MaiTin-NhungĐịa-DuyT.Anh-ThuT.Anh-Thảo
4Hóa-HồngToán-M.PhươngSử-NgaHóa-NgọcLí-ÁnhGDCD-ThuGDSử-Đ.HàThể dục-AnhANHTC-TiếtVăn-TrangTin-Nam
5 GDCD-Luyến  Công nghệ-Bình  Sinh-Thắm   
C1           
2   GDQP-Cường   GDQP-Hoàn   
3   GDQP-Cường   GDQP-Hoàn   
4   GDQP-Cường   GDQP-Hoàn   
5           
3S1Sinh-YếnToán-M.PhươngToán-ThảoSử-NgaThể dục-HươngVăn-ĐứcT.Anh-MaiĐịa-XuânSử-Đ.HàĐịa-MySinh-Thắm
2Lí-QuyênT.Anh-MaiCông nghệ-BìnhThể dục-HươngToán-M.PhươngToán-HảiCông nghệ-HằngT.Anh-HườngT.Anh-NgânHóa-HồngGDCD-ThuGD
3Toán-HằngSử-Đ.HàSử-NgaToán-SenSinh-LinhLí-NhungGDCD-ThuGDLí-ÁnhSinh-HằngThể dục-AnhVăn-Sâm
4T.Anh-ThuHóa-TuyếtT.Anh-NgânT.Anh-ThảoT.Anh-HườngHóa-HồngToán-NgaToán-SenThể dục-AnhGDCD-LuyếnSử-Nga
5Công nghệ-Bình   Lí-Ánh Hóa-Tuyết Tin-LinhT.Anh-Thu 
C1           
2GDQP-Cường         GDQP-Hoàn
3GDQP-Cường         GDQP-Hoàn
4GDQP-Cường         GDQP-Hoàn
5           
4S1Sử-Đ.HàThể dục-HươngHóa-XuânT.Anh-ThảoHóa-TuyếtSử-TrungT.Anh-MaiLí-ÁnhCông nghệ-HằngThể dục-AnhToán-Hằng
2Toán-HằngLí-NhungVăn-SâmVăn-NguyệtGDCD-ThuGDĐịa-XuânToán-NgaCông nghệ-HằngT.Anh-NgânLí-HuânĐịa-My
3Văn-HuệVăn-NguyệtTin-LinhHóa-NgọcT.Anh-HườngTin-NhungThể dục-AnhToán-SenLí-NhungCông nghệ-HằngLí-Huân
4Sinh-YếnSử-Đ.HàThể dục-HươngToán-SenĐịa-MyVăn-ĐứcVăn-HuệT.Anh-HườngGDCD-LuyếnSinh-UyênT.Anh-Thảo
5  T.Anh-Ngân      Toán-Nga 
C1           
2  GDQP-Cường   GDQP-Hoàn    
3  GDQP-Cường   GDQP-Hoàn    
4  GDQP-Cường   GDQP-Hoàn    
5           
5S1GDCD-LuyếnTin-ThủyToán-ThảoHình-ThủyThể dục-HươngThể dục-AnhLí-TrángHóa-HồngLí-NhungVăn-TrangVăn-Sâm
2Hóa-HồngLí-NhungThể dục-HươngTin-ThủyVăn-V.LinhSinh-LinhĐịa-DuySử-NgaThể dục-AnhTin-NamT.Anh-Thảo
3Lí-QuyênVăn-NguyệtĐịa-XuânThể dục-HươngHóa-TuyếtToán-HảiSinh-HằngSinh-ThắmToán-ThànhSinh-UyênHóa-Mai
4Địa-DuySinh-UyênGDCD-LuyếnLí-Tráng T.Anh-ThảoHóa-TuyếtToán-SenSử-Đ.HàANHTC-TiếtThể dục-Anh
5   GDCD-ThuGD      Công nghệ-Hằng
C1           
2    GDQP-CườngGDQP-Hoàn     
3    GDQP-CườngGDQP-Hoàn     
4    GDQP-CườngGDQP-Hoàn     
5           
6S1Thể dục-HươngT.Anh-MaiSinh-UyênVăn-NguyệtToán-M.PhươngVăn-ĐứcVăn-HuệĐịa-XuânHóa-HồngSử-TràĐịa-My
2Sử-Đ.HàSinh-UyênLí-HuyềnVăn-NguyệtTin-ThủyHóa-HồngToán-NgaSử-NgaVăn-V.LinhVăn-TrangToán-Hằng
3T.Anh-ThuToán-M.PhươngT.Anh-NgânToán-SenVăn-V.LinhĐịa-XuânSử-Đ.HàVăn-TrangSinh-HằngToán-NgaSử-Nga
4Văn-HuệThể dục-HươngToán-ThảoSinh-YếnSử-NgaToán-HảiSinh-HằngHình-M.PhươngToán-ThànhT.Anh-ThuHóa-Mai
5     Công nghệ-Hằng     
C1           
2 GDQP-Cường      GDQP-Hoàn  
3 GDQP-Cường      GDQP-Hoàn  
4 GDQP-Cường      GDQP-Hoàn  
5           
7S1Toán-HằngCông nghệ-BìnhVăn-SâmHóa-NgọcHóa-TuyếtToán-HảiThể dục-AnhHóa-HồngVăn-V.LinhToán-NgaLí-Huân
2Văn-HuệT.Anh-MaiLí-HuyềnLí-TrángToán-M.PhươngT.Anh-ThảoTin-NhungVăn-TrangToán-ThànhĐịa-MyToán-Hằng
3Hóa-HồngToán-M.PhươngHóa-XuânT.Anh-ThảoVăn-V.LinhSử-TrungToán-NgaThể dục-AnhĐịa-DuyLí-HuânVăn-Sâm
4Tin-LinhHóa-TuyếtToán-ThảoCông nghệ-BìnhSinh-LinhLí-NhungVăn-HuệT.Anh-HườngHóa-HồngSử-TràThể dục-Anh
5           
C1           
2         GDQP-Hoàn