Danh sách phòng thi - Kì thi thử tuyển sinh 10

Tài liệu đính kèm: Tải về
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 01 - Thi tại B3.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120001Bùi Thị Thanh AnTHCS Cam Giá9A1 TVA
2120002Đào Thị Quỳnh AnTHCS Phú Xá9A3 TVA
3120003Lê Thanh AnTHCS Phú Xá9A1 TVA
4120004Ma Hồng AnTHCS Phú Xá9A4 TVA
5120005Nguyễn Đình AnTHCS Phú Xá9A2 TVA
6120006Nguyễn Đức AnTHCS Phú Xá9A3 TVA
7120007Nguyễn Hoài AnTHCS Lương Sơn9A1 TVA
8120008Nguyễn Quách Đình AnTHCS Phú Xá9A1 TVA
9120009Nguyễn Văn AnTHCS Tân Lập9A2 TVA
10120010Nguyễn Viết AnTHCS Hương Sơn9C TVA
11120011Bùi Đức AnhTHCS Tích Lương9A TVA
12120012Dặng Đức AnhTHCS Phú Xá9A3 TVA
13120013Đào Việt Hoàng AnhTHCS Cam Giá9A1 TVA
14120014Đỗ Huyền AnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
15120015Đỗ Quỳnh AnhTHCS Thượng Đình9C TVA
16120016Dương Hoàng AnhTHCS Đào Xá9B TVA
17120017Dương Hoàng AnhTHCS Tích Lương9B TVA
18120018Dương Linh AnhTHCS Hương Sơn9C TVA
19120019Dương Ngọc AnhTHCS Phú Xá9A3 TVA
20120020Dương Thị Lan AnhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
21120021Dương Thị Minh AnhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
22120022Dương Thị Vân AnhTHCS Thượng Đình9A TVA
23120023Lê Thị Hồng AnhTHCS Độc Lập9A5 TVA
24120024Lê Tuấn AnhTHCS Độc Lập9A3 TVA
25120025Ngô Phương AnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
26120026Ngô Thị Kim AnhTHCS Độc Lập9A5 TVA
27120027Nguyễn Đức AnhTHCS Hương Sơn9C TVA
28120028Nguyễn Đức AnhTHCS Phú Xá9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 02 - Thi tại B3.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120029Nguyễn Mai AnhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
2120030Nguyễn Minh AnhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
3120031Nguyễn Minh AnhTHCS Tân Lập9A3 TVA
4120032Nguyễn Minh AnhTHCS Tích Lương9A TVA
5120033Nguyễn Phương AnhTHCS Hương Sơn9C TVA
6120034Nguyễn Phương AnhTHCS Phú Xá9A2 TVA
7120035Nguyễn Phương AnhTHCS Phú Xá9A4 TVA
8120036Nguyễn Phương AnhTHCS Tân Thành9A3 TVA
9120037Nguyễn Thị Hồng AnhTHCS Cam Giá9A2 TVA
10120038Nguyễn Thị Kim AnhTHCS Tân Thành9A2 TVA
11120039Nguyễn Thị Phương AnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
12120040Nguyễn Thị Phương AnhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
13120041Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Phú Xá9A2 TVA
14120042Nguyễn Tuấn AnhTHCS Độc Lập9A5 TVA
15120043Nguyễn Tuấn AnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
16120044Nguyễn Tuấn AnhTHCS Tích Lương9B TVA
17120045Nguyễn Việt AnhTHCS Đào Xá9B TVA
18120046Nguyễn Xuân AnhTHCS Độc Lập9A3 TVA
19120047Nông Thị Minh AnhTHCS Lương Sơn9A4 TVA
20120048Phạm Quốc AnhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
21120049Phạm Tuấn AnhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
22120050Tạ Thị Kim AnhTHCS Đồng Liên9A TVA
23120051Thẩm Thị Ngọc AnhTHCS Đồng Liên9A TVA
24120052Trần Hà AnhTHCS Độc Lập9A3 TVA
25120053Trần Phương AnhTHCS Độc Lập9A3 TVA
26120054Trần Phương AnhTHCS Lương Sơn9A2 VA
27120055Trần Phương AnhTHCS Tích Lương9B TVA
28120056Trần Quang AnhTHCS Phú Xá9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 03 - Thi tại B3.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120057Trần Quỳnh AnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
2120058Trần Thị Ngọc AnhTHCS Bàn Đạt9C TVA
3120059Trần Tú AnhTHCS Cam Giá9A2 TVA
4120060Trương Quỳnh AnhTHCS Lương Sơn9A3 TVA
5120061Vũ Duy AnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
6120062Vũ Hoàng AnhTHCS Phú Xá9A2 TVA
7120063Vũ Thế AnhTHCS Tích Lương9B TVA
8120064Vũ Thị Hải AnhTHCS Hương Sơn9C TVA
9120065Chung Ngọc ÁnhTHCS Cam Giá9A1 TVA
10120066Lý Ngọc ÁnhTHCS Cam Giá9A1 TVA
11120067Nguyễn Ngọc ÁnhTHCS Gia Sàng9A3 TVA
12120068Nguyễn Thị ÁnhTHCS Lương Sơn9A4 TVA
13120069Nguyễn Thị Minh ÁnhTHCS Tân Thành9A2 TVA
14120070Trần Thị Vân ÁnhTHCS Bàn Đạt9B TV
15120071Nguyễn Đức Mạnh BTHCS Tân Lập9A1 TVA
16120072Dương Xuân BắcTHCS Tân Thành9A2 TVA
17120073Dương Quốc BảoTHCS Tích Lương9A TVA
18120074Dương Tuấn BảoTHCS Đào Xá9B TVA
19120075Nguyễn Quốc BảoTHCS Đào Xá9B TVA
20120076Nguyễn Thái BảoTHCS Gia Sàng9A3 TVA
21120077Hoàng Thị Thanh BìnhTHCS Lương Sơn9A1 VA
22120078Ngô Đức BìnhTHCS Hương Sơn9C TVA
23120079Nguyễn Việt BìnhTHCS Độc Lập9A4 TVA
24120080Phạm Ngọc Thiên BìnhTHCS Độc Lập9A4 TVA
25120081Phạm Thái BìnhTHCS Độc Lập9A1 TVA
26120082Nguyễn Băng ChâuTHCS Độc Lập9A1 TVA
27120083Ngô Yến ChiTHCS Độc Lập9A2 TVA
28120084Nguyễn Kim ChiTHCS Tân Thành9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 04 - Thi tại B3.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120085Nguyễn Linh ChiTHCS Bàn Đạt9C TVA
2120086Nguyễn Thị Bảo ChiTHCS Độc Lập9A3 TVA
3120087Nguyễn Thị Phương ChiTHCS Tân Lập9A2 TVA
4120088Phan Hà ChiTHCS Hương Sơn9C TVA
5120089Trần Yến ChiTHCS Tân Thành9A1 TVA
6120090Ngô Đức ChiếnTHCS Hương Sơn9C TVA
7120091Trần Minh ChiếnTHCS Độc Lập9A4 TVA
8120092Dương Thị ChinhTHCS Thượng Đình9B TVA
9120093Ngô Thị ChinhTHCS Tích Lương9B TVA
10120094Phạm Thị ChúcTHCS Đào Xá9B TVA
11120095Hà Đức ChungTHCS Tân Thành9A1 TVA
12120096Quách Nam ChungTHCS Hương Sơn9C TVA
13120097Nguyễn Đình ChươngTHCS Thượng Đình9A TVA
14120098Nguyễn Thị CúcTHCS Đào Xá9B TVA
15120099Nguyễn Xuân CươngTHCS Tân Lập9A1 TVA
16120100Cam Quốc CườngTHCS Bàn Đạt9C TVA
17120101Ngô Tiến CườngTHCS Đào Xá9B TVA
18120102Nguyễn Trần CườngTHCS Hương Sơn9B TVA
19120103Dương Quang ĐạiTHCS Tân Thành9A1 TVA
20120104Tạ Đức ĐạiTHCS Cam Giá9A2 TVA
21120105Nguyễn Văn DânTHCS Bàn Đạt  TVA
22120106Hoàng Đức ĐạtTHCS Độc Lập9A3 TVA
23120107Ngô Tiến ĐạtTHCS Tân Lập9A2 TVA
24120108Nguyễn Đăng ĐạtTHCS Thượng Đình9A TVA
25120109Nguyễn Thành ĐạtTHCS Hương Sơn9B TVA
26120110Nguyễn Thành ĐạtTHCS Hương Sơn9C TVA
27120111Nguyễn Thế ĐạtTHCS Phú Xá9A3 TVA
28120112Nguyễn Tiến ĐạtTHCS Hương Sơn9C TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 05 - Thi tại B3.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120113Nguyễn Tiến ĐạtTHCS Thượng Đình9A TVA
2120114Trần Tuấn ĐạtTHCS Độc Lập9A2 TVA
3120115Dương Thảo DiệpTHCS Hương Sơn9A TVA
4120116Nguyễn Thị ĐiệpTHCS Tích Lương9B TVA
5120117Trần Thị ĐiệpTHCS Bàn Đạt  TVA
6120118Đinh Hồng ĐịnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
7120119Hà Thị DịuTHCS Cam Giá9A1 TVA
8120120Hà Khánh ĐoanTHCS Lương Sơn9A3 TVA
9120121Ma Khánh ĐoànTHCS Độc Lập9A3 TVA
10120122Nguyễn Lưu ĐoànTHCS Gia Sàng9A3 TVA
11120123Trần Sơn ĐôngTHCS Tân Thành9A1 TVA
12120124Đỗ Minh ĐứcTHCS Tân Thành9A2 T
13120125Ngô Đặng Minh ĐứcTHCS Hương Sơn9A TVA
14120126Nguyễn Duy ĐứcTHCS Độc Lập9A5 TVA
15120127Nguyễn Minh ĐứcTHCS Thượng Đình9B TVA
16120128Nguyễn Thành ĐứcTHCS Độc Lập9A3 TVA
17120129Nguyễn Trung ĐứcTHCS Phú Xá9A4 TVA
18120130Phó Minh ĐứcTHCS Cam Giá9A1 TVA
19120131Trần Trung ĐứcTHCS Cam Giá9A2 TVA
20120132Trương Ngọc ĐứcTHCS Hương Sơn9B TVA
21120133Đỗ Phương DungTHCS Cam Giá9A1 TVA
22120134Ninh Thị Kim DungTHCS Gia Sàng9A2 TVA
23120135Phạm Thị Phương DungTHCS Bàn Đạt  TVA
24120136Trịnh Thanh DungTHCS Hương Sơn9A TVA
25120137Bùi Anh DũngTHCS Tân Thành9A1 TVA
26120138Đặng Trí DũngTHCS Hương Sơn9C TVA
27120139Đào Mạnh DũngTHCS Cam Giá9A1 TVA
28120140Hà Văn DũngTHCS Cam Giá9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 06 - Thi tại B2.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120141Hoàng Nguyễn Văn DũngTHCS Bàn Đạt  TVA
2120142Mai Tuấn DũngTHCS Lương Sơn9A2 TVA
3120143Nguyễn Mạnh DũngTHCS Phú Xá9A1 TVA
4120144Nguyễn Trung DũngTHCS Hương Sơn9C TVA
5120145Nguyễn Văn DũngTHCS Bàn Đạt  TVA
6120146Phan Tiến DũngTHCS Phú Xá9A4 TVA
7120147Phó Mạnh DũngTHCS Cam Giá9A1 TVA
8120148Trần Quang DũngTHCS Hương Sơn9A TVA
9120149Vũ Huy DũngTHCS Hương Sơn9C TVA
10120150Vũ Xuân DũngTHCS Cam Giá9A1 TVA
11120151Bùi Thị Thùy DươngTHCS Bàn Đạt  TVA
12120152Đặng Quý DươngTHCS Hương Sơn9A TVA
13120153Lương Tùng DươngTHCS Độc Lập9A4 TVA
14120154Nguyễn Ánh DươngTHCS Độc Lập9A4 TVA
15120155Nguyễn Thùy DươngTHCS Cam Giá9A1 TVA
16120156Nguyễn Tùng DươngTHCS Hương Sơn9A TVA
17120157Nguyễn Tùng DươngTHCS Tân Thành9A2 TV
18120158Nông Tùng DươngTHCS Hương Sơn9A TVA
19120159Phan Lê Thùy DươngTHCS Hương Sơn9B TVA
20120160Phí Vũ Thùy DươngTHCS Tân Thành9A3 TVA
21120161Trần Hà Hoàng DươngTHCS Phú Xá9A3 TVA
22120162Bùi Đức DuyTHCS Hương Sơn9A TVA
23120163Mã Dương DuyTHCS Phú Xá9A4 TVA
24120164Ngô Khắc DuyTHCS Độc Lập9A4 TVA
25120165Nguyễn Bá DuyTHCS Bàn Đạt  TV
26120166Phạm Khánh DuyTHCS Lương Sơn9A1 TVA
27120167Phạm Ngọc Đàm DuyTHCS Độc Lập9A2 TVA
28120168Phạm Nguyễn Khánh DuyTHCS Tân Thành9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 07 - Thi tại B2.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120169Quản Đức DuyTHCS Tân Thành9A2 TVA
2120170Lê Thu DuyênTHCS Độc Lập9A2 TVA
3120171Nguyễn Mai DuyênTHCS Tân Thành9A3 TVA
4120172Nguyễn Thị Hồng DuyênTHCS Phú Xá9A4 TVA
5120173Nguyễn Thị Mỹ DuyênTHCS Lương Sơn9A4 TVA
6120174Phạm Thị DuyênTHCS Bàn Đạt  TV
7120175Ma Thị Linh GiangTHCS Tân Lập9A2 TVA
8120176Mai Hương GiangTHCS Độc Lập9A5 TVA
9120177Nguyễn Hương GiangTHCS Độc Lập9A3 TVA
10120178Trần Huương GiangTHCS Tân Lập9A1 TVA
11120179Trần Thị Hương GiangTHCS Phú Xá9A2 TVA
12120180Dặng Thị Thu HàTHCS Lương Sơn9A3 TVA
13120181Đoàn Thị Ngọc HàTHCS Phú Xá9A3 TVA
14120182Huỳnh Thị Thu HàTHCS Cam Giá9A2 TVA
15120183Nguyễn Ngọc HàTHCS Đồng Liên9B TVA
16120184Nguyễn Thị Ngọc HàTHCS Lương Sơn9A2 TVA
17120185Nguyễn Thị Thu HàTHCS Bàn Đạt  TV
18120186Nguyễn Thị Thu HàTHCS Độc Lập9A5 TVA
19120187Nguyễn Thiên HàTHCS Phú Xá9A2 TVA
20120188Nguyễn Việt HàTHCS Tân Lập9A3 TVA
21120189Nguyễn Vũ Thu HàTHCS Tích Lương9A TVA
22120190Phạm Thanh HàTHCS Tân Thành9A3 TVA
23120191Trần Nguyễn Thanh HàTHCS Độc Lập9A4 TVA
24120192Nguyễn Đức HảiTHCS Độc Lập9A2 TVA
25120193Nguyễn Đức HảiTHCS Độc Lập9A5 TVA
26120194Nguyễn Duy HảiTHCS Phú Xá9A4 TVA
27120195Nguyễn Mạnh HảiTHCS Lương Sơn9A1 TVA
28120196Nguyễn Minh HảiTHCS Phú Xá9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 08 - Thi tại B2.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120197Nguyễn Sơn HảiTHCS Phú Xá9A3 TVA
2120198Nguyễn Thanh HảiTHCS Gia Sàng9A3 TVA
3120199Phạm Văn HảiTHCS Phú Xá9A4 TVA
4120200Phạm Xuân HảiTHCS Độc Lập9A4 TVA
5120201Bùi Ngọc HânTHCS Lương Sơn9A2 TVA
6120202Dương Thị HằngTHCS Bàn Đạt9C TVA
7120203Hà Thúy HằngTHCS Tích Lương9B TVA
8120204Nguyễn Minh HằngTHCS Hương Sơn9B TVA
9120205Nguyễn Phạm Diệu HằngTHCS Độc Lập9A3 TVA
10120206Nguyễn Thị HằngTHCS Hương Sơn9C TVA
11120207Nguyễn Thị HằngTHCS Tân Thành9A2 TVA
12120208Nguyễn Thu HằngTHCS Độc Lập9A5 TVA
13120209Nguyễn Thu HằngTHCS Tân Thành9A2 TVA
14120210Nguyễn Thúy HằngTHCS Hương Sơn9B TVA
15120211Trần Thị Thanh HằngTHCS Tân Thành9A2 TVA
16120212Bùi Hồng HạnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
17120213Hoàng Thị HạnhTHCS Tích Lương9B TVA
18120214Nguyễn Hồng HạnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
19120215Nguyễn Minh HạnhTHCS Phú Xá9A3 TVA
20120216Nguyễn Phương Ngọc HạnhTHCS Thượng Đình9B TVA
21120217Tạ Thị Hồng HạnhTHCS Hương Sơn9B TVA
22120218Võ Hồng HạnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
23120219Lương Văn HảoTHCS Lương Sơn9A2 TV
24120220Phạm Công HảoTHCS Tích Lương9A TVA
25120221Trần Phương HảoTHCS Cam Giá9A1 TVA
26120222Nguyễn Thị HậuTHCS Đào Xá9B TVA
27120223Nguyễn Thị Thúy HậuTHCS Tân Thành9A1 TVA
28120224Lê Thị HiênTHCS Đồng Liên9A TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 09 - Thi tại B2.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120225Dương Minh HiềnTHCS Tích Lương9B TVA
2120226Dương Ngọc HiềnTHCS Bàn Đạt  TVA
3120227Hoàng Thị HiềnTHCS Tích Lương9B TVA
4120228Lê Thanh HiềnTHCS Độc Lập9A3 TVA
5120229Lữ Thu HiềnTHCS Phú Xá9A1 TVA
6120230Ngô Thu HiềnTHCS Tích Lương9A TVA
7120231Nguyễn Ngọc HiềnTHCS Đồng Liên9B TVA
8120232Nguyễn Thị Thu HiềnTHCS Tân Thành9A3 TVA
9120233Nguyễn Thị Thúy HiềnTHCS Lương Sơn9A4 TVA
10120234Nguyễn Thúy HiềnTHCS Tân Thành9A1 TVA
11120235Phạm Thanh HiềnTHCS Cam Giá9A1 TVA
12120236Phạm Thu HiềnTHCS Tân Thành9A1 TVA
13120237Trần Thị HiềnTHCS Phú Xá9A3 TVA
14120238Trần Thúy HiềnTHCS Độc Lập9A4 TVA
15120239Vũ Thu HiềnTHCS Tân Lập9A3 TVA
16120240Lưu Đức HiệpTHCS Hương Sơn9C TVA
17120241Vũ Thanh HiệpTHCS Phú Xá9A3 TVA
18120242Đỗ Minh HiếuTHCS Hương Sơn9A TVA
19120243Dương Minh HiếuTHCS Độc Lập9A5 TVA
20120244Hoàng Văn HiếuTHCS Lương Sơn9A2 TVA
21120245Lâm Phước HiếuTHCS Độc Lập9A1 TVA
22120246Lê Trung HiếuTHCS Gia Sàng9A3 TVA
23120247Mai Tiến HiếuTHCS Phú Xá9A2 TVA
24120248Ngọc Minh HiếuTHCS Gia Sàng9A2 TVA
25120249Nguyễn Anh HiếuTHCS Phú Xá9A2 TVA
26120250Nguyễn Chí HiếuTHCS Độc Lập9A4 TVA
27120251Nguyễn Công HiếuTHCS Phú Xá9A4 TVA
28120252Nguyễn Huy HiếuTHCS Lương Sơn9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 10 - Thi tại B2.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120253Nguyễn Thế HiếuTHCS Tích Lương9A TVA
2120254Nguyễn Trung HiếuTHCS Cam Giá9A2 TVA
3120255Phạm Minh HiếuTHCS Tân Thành9A1 TVA
4120256Trần Huy HiếuTHCS Phú Xá9A2 TVA
5120257Trần Minh HiếuTHCS Bàn Đạt  TV
6120258Vũ Minh HiếuTHCS Phú Xá9A1 TVA
7120259Vũ Quang HiếuTHCS Tích Lương9B TVA
8120260Vũ Xuân HiếuTHCS Tích Lương9A TVA
9120261Nguyễn văn HiệuTHCS Đồng Liên9A TVA
10120262Nông Quốc HiệuTHCS Cam Giá9A1 TVA
11120263Diệp Thị Hồng HoaTHCS Hương Sơn9A TA
12120264Dương Thị Bích HoaTHCS Thượng Đình9C TVA
13120265La Thị Thu HoaTHCS Đắc Sơn9A TVA
14120266Nguyễn Thị Quỳnh HoaTHCS Tân Thành9A2 VA
15120267Phạm Thị Tuyết HoaTHCS Cam Giá9A2 TVA
16120268Bùi Đức HòaTHCS Phú Xá9A2 TVA
17120269Đinh Chu Huy HòaTHCS Tân Thành9A1 TVA
18120270Phạm Khánh HòaTHCS Bàn Đạt9C TVA
19120271Dương Thị HoàiTHCS Thượng Đình9B TVA
20120272Nguyễn Thị HoàiTHCS Đào Xá9B TVA
21120273Nguyễn Thu HoàiTHCS Lương Sơn9A1 TVA
22120274Nguyễn Út HoàiTHCS Bàn Đạt  TVA
23120275Trần Thị Thu HoàiTHCS Tân Thành9A1 TVA
24120276Dương Minh HoàngTHCS Tân Lập9A3 TV
25120277Hoàng Hữu HoàngTHCS Tân Lập9A1 TVA
26120278Lê Nhật HoàngTHCS Hương Sơn9C TVA
27120279Nguyễn Đức HoàngTHCS Độc Lập9A5 TVA
28120280Nguyễn Đức Lê HoàngTHCS Phú Xá9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 11 - Thi tại B1.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120281Nguyễn Huy HoàngTHCS Hương Sơn9A TVA
2120282Nguyễn Minh HoàngTHCS Hương Sơn9A TVA
3120283Nguyễn Minh HoàngTHCS Tân Thành9A1 TVA
4120284Nguyễn Minh HoàngTHCS Tân Thành9A3 TVA
5120285Nguyễn Vũ HoàngTHCS Độc Lập9A5 TVA
6120286Phạm Khánh HoàngTHCS Nha Trang  TVA
7120287Trần Đức HoàngTHCS Phú Xá9A2 TVA
8120288Trần Huy HoàngTHCS Tân Thành9A2 TVA
9120289Nguyễn Thị Thúy HồngTHCS Độc Lập9A4 TVA
10120290Nguyễn Quang HợpTHCS Thượng Đình9B TVA
11120291Dương Thị HuêTHCS Lương Sơn9A3 TVA
12120292Vũ Thị HuếTHCS Đồng Liên9A TVA
13120293Lê Mạnh HùngTHCS Độc Lập9A2 TVA
14120294Phạm Ngọc HùngTHCS Tân Thành9A3 A
15120295Vũ Xuân HùngTHCS Phú Xá9A2 TVA
16120296Dương Hoàng HưngTHCS Lương Sơn9A3 TVA
17120297Dương Tuấn HưngTHCS Độc Lập9A2 TVA
18120298Hà Tuấn HưngTHCS Độc Lập9A1 TVA
19120299Hoàng Minh HưngTHCS Hương Sơn9C TVA
20120300Nguyễn Ngọc HưngTHCS Phú Xá9A1 TVA
21120301Nguyễn Thái HưngTHCS Độc Lập9A5 TVA
22120302Nguyễn Tuấn HưngTHCS Thượng Đình9B A
23120303Phạm Quang HưngTHCS Tân Lập9A1 TVA
24120304Trần Duy HưngTHCS Độc Lập9A4 TVA
25120305Đặng Thị Thanh HươngTHCS Tích Lương9A TVA
26120306Hà Mai HươngTHCS Hương Sơn9B TVA
27120307Hoàng Thị Mai HươngTHCS Tân Thành9A2 TVA
28120308Mạch Thị Mai HươngTHCS Cam Giá9A1 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 12 - Thi tại B1.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120309Ngô Quỳnh HươngTHCS Hương Sơn9B TVA
2120310Nguyễn Mai HươngTHCS Hương Sơn9B TVA
3120311Nguyễn Thu HươngTHCS Đồng Liên9B TVA
4120312Nguyễn Thu HươngTHCS Phú Xá9A3 TVA
5120313Phạm Quỳnh HươngTHCS Độc Lập9A2 TVA
6120314Phan Thị Thu HươngTHCS Bàn Đạt  TVA
7120315Trần Thị Thu HươngTHCS Đắc Sơn9A TVA
8120316Trần Thị Thu HươngTHCS Đồng Liên9A TVA
9120317Trần Thị Thu HươngTHCS Phú Xá9A3 TVA
10120318Nguyễn Chí HướngTHCS Tân Thành9A2 TVA
11120319Đặng Thị Kim HườngTHCS Bàn Đạt  TVA
12120320Nguyễn Văn HườngTHCS Độc Lập9A4 TVA
13120321Vũ Hữu HưởngTHCS Cam Giá9A1 TVA
14120322Bùi Quốc HuyTHCS Lương Sơn9A2 TVA
15120323Đỗ Đức HuyTHCS Độc Lập9A3 TVA
16120324Lê Quang HuyTHCS Độc Lập9A3 TVA
17120325Lê Việt HuyTHCS Phú Xá9A4 TVA
18120326Nguyễn An HuyTHCS Tích Lương9A TVA
19120327Nguyễn Đình huyTHCS Phú Xá9A4 TVA
20120328Nguyễn Gia HuyTHCS Độc Lập9A4 TVA
21120329Nguyễn Lê HuyTHCS Hương Sơn9A VA
22120330Nguyễn Phương HuyTHCS Đắc Sơn9A TVA
23120331Nguyễn Quang HuyTHCS Gia Sàng9A3 TVA
24120332Nguyễn Quang HuyTHCS Phú Xá9A1 TVA
25120333Nguyễn Quốc HuyTHCS Hương Sơn9C TVA
26120334Nguyễn Trung HuyTHCS Tân Thành9A1 TVA
27120335Nguyễn Văn HuyTHCS Tân Thành9A2 TVA
28120336Trần Quang HuyTHCS Gia Sàng9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 13 - Thi tại B1.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120337Trần Quang HuyTHCS Tân Thành9A1 TVA
2120338Trần Quốc HuyTHCS Tích Lương9A TVA
3120339Bùi Thu HuyềnTHCS Phú Xá9A3 TVA
4120340Đặng Khánh HuyềnTHCS Cam Giá9A2 TVA
5120341Đinh Thanh Thanh HuyềnTHCS Tân Thành9A2 TV
6120342Đinh Thị Khánh HuyềnTHCS Tân Thành9A2 TVA
7120343Lương Thanh HuyềnTHCS Hương Sơn9C TVA
8120344Ngô Khánh HuyềnTHCS Tích Lương9B TVA
9120345Ngô Thanh HuyềnTHCS Độc Lập9A4 TVA
10120346Nguyễn Khánh HuyềnTHCS Độc Lập9A4 TVA
11120347Nguyễn Ngọc HuyềnTHCS Bàn Đạt9B TVA
12120348Nguyễn Ngọc HuyềnTHCS Đồng Liên9A TVA
13120349Nguyễn Thanh HuyềnTHCS Hương Sơn9A V
14120350Nguyễn Thị Khánh HuyềnTHCS Tân Thành9A1 TVA
15120351Nguyễn Thị Trang HuyềnTHCS Tân Thành9A2 TVA
16120352Phạm Thanh HuyềnTHCS Lương Sơn9A1 TVA
17120353Phùng Thị HuyềnTHCS Phú Xá9A4 TVA
18120354Tô Thị HuyềnTHCS Đào Xá9B TVA
19120355Trần Khánh HuyềnTHCS Phú Xá9A4 TVA
20120356Đinh Xuân KhảiTHCS Độc Lập9A2 TVA
21120357Dương Quang KhảiTHCS Thượng Đình9A A
22120358Nguyễn Mạnh KhanhTHCS Tân Thành9A1 V
23120359Nguyễn Minh KhanhTHCS Độc Lập9A3 TVA
24120360Nguyễn Tuấn KhanhTHCS Tân Khánh  TVA
25120361Bùi Văn KhánhTHCS Bàn Đạt  TVA
26120362Nguyễn Đức KhánhTHCS Hương Sơn9A TVA
27120363Nguyễn Quốc KhánhTHCS Hương Sơn9A TVA
28120364Trần Dương KhánhTHCS Phú Xá9A4 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 14 - Thi tại B1.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120365Vũ Phan Nam KhánhTHCS Tích Lương9B TVA
2120366Nguyễn Xuân KhiêmTHCS Hương Sơn9B TVA
3120367Quách Mạnh KhiêmTHCS Lương Sơn9A3 TVA
4120368Trần Đức KhiêmTHCS Đắc Sơn9A TVA
5120369Trần Thái KhiêmTHCS Độc Lập9A2 TVA
6120370Phạm Minh KhôiTHCS Phú Xá9A3 TVA
7120371Nguyễn Thị Ngọc KhuêTHCS Bàn Đạt9C TVA
8120372Văn Đức KhuêTHCS Tân Thành9A3 TVA
9120373Nguyễn Duy KhươngTHCS Đồng Liên9A TVA
10120374Bùi Trung KiênTHCS Cam Giá9A1 TVA
11120375Đậu Mạnh KiênTHCS Độc Lập9A5 TVA
12120376Hà Trung KiênTHCS Lương Sơn9A3 TVA
13120377Lê Hồng KiênTHCS Cam Giá9A2 TVA
14120378Nguyễn Đức KiênTHCS Phú Xá9A3 TVA
15120379Nguyễn Hữu Trung KiênTHCS Hương Sơn9B TVA
16120380Nguyễn Tiến KiênTHCS Lương Sơn9A4 TVA
17120381Phạm Trung KiênTHCS Tân Thành9A2 TVA
18120382Hoàng Tuấn KiệtTHCS Đào Xá9B TVA
19120383Nguyễn Bằng KiềuTHCS Thượng Đình9A TVA
20120384Bùi Thị Thanh LamTHCS Tân Lập9A1 TVA
21120385Nguyễn Hương LamTHCS Tích Lương9A TVA
22120386Phạm Thanh LamTHCS Hương Sơn9B TVA
23120387Đặng Đức LâmTHCS Lương Sơn9A1 TVA
24120388Đào Đức LâmTHCS Độc Lập9A5 TVA
25120389Hoàng Tuấn LâmTHCS Tân Thành9A1 TVA
26120390Nguyễn Bá Hoàng LâmTHCS Tân Thành9A3 TVA
27120391Nguyễn Ngọc LâmTHCS Cam Giá9A2 TVA
28120392Nguyễn Sơn LâmTHCS Hương Sơn9A TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 15 - Thi tại B1.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120393Phạm Trường LâmTHCS Tân Thành9A2 TV
2120394Vũ Hoàng Tùng LâmTHCS Tân Thành9A2 TVA
3120395Bùi Hà Phương LanTHCS Độc Lập9A4 TVA
4120396Đỗ Thị Ngọc LanTHCS Hương Sơn9B TVA
5120397Dương Đình LanTHCS Thượng Đình9B TVA
6120398Lê Thị Mai LanTHCS Tân Thành9A2 TVA
7120399Lê Thị Thúy LanTHCS Tích Lương9B TVA
8120400Nguyễn Ngọc LanTHCS Đồng Liên9A TVA
9120401Nguyễn Thị Hương LanTHCS Tân Thành9A3 TVA
10120402Nguyễn Thị LanTHCS Lương Sơn9A3 TVA
11120403Nguyễn Thị LanTHCS Thượng Đình9A TA
12120404Nguyễn Thị Ngọc LanTHCS Độc Lập9A2 TVA
13120405Nguyễn Thị Thanh LanTHCS Tân Thành9A2 TVA
14120406Trần Thị Mai LanTHCS Tân Thành9A3 TVA
15120407Trần Thị Thúy LanTHCS Độc Lập9A4 TVA
16120408Vũ Thị Ngọc LanTHCS Đồng Liên9A TVA
17120409Nguyễn Hữu LànhTHCS Phú Xá9A4 TVA
18120410Dương Hương LiênTHCS Hương Sơn9C TVA
19120411Dương Thị Phương LiênTHCS Phú Xá9A1 TVA
20120412Ngô Thị LiênTHCS Lương Sơn9A4 TVA
21120413Bùi Khánh LinhTHCS Phú Xá9A2 TVA
22120414Bùi Ngọc LinhTHCS Gia Sàng9A3 TVA
23120415Bùi Ngọc LinhTHCS Thượng Đình9B TVA
24120416Đặng Thùy LinhTHCS Hương Sơn9C TVA
25120417Đinh Tống Khánh LinhTHCS Tích Lương9A TVA
26120418Đoàn Thị Diệu LinhTHCS Tân Lập9A3 TVA
27120419Dương Khánh LinhTHCS Hương Sơn9B TVA
28120420Dương Yến LinhTHCS Tân Lập9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 16 - Thi tại A3.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120421Hà Thị Hồng LinhTHCS Lương Sơn9A4 TVA
2120422Hồ Khánh LinhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
3120423Hồ Phương LinhTHCS Hương Sơn9C TVA
4120424Hoàng Điệp LinhTHCS Độc Lập9A4 TVA
5120425Hoàng Hồng LinhTHCS Tích Lương9A TVA
6120426Hoàng Ngọc LinhTHCS Độc Lập9A1 TVA
7120427Lê Nguyễn Diệu LinhTHCS Phú Xá9A1 TVA
8120428Lê Phương LinhTHCS Tân Lập9A3 TVA
9120429Lưu Hoa LinhTHCS Phú Xá9A3 TVA
10120430Mai Nguyễn Khánh LinhTHCS Tân Lập9A1 TVA
11120431Nguyễn Hải Nhật LinhTHCS Tân Lập9A1 TVA
12120432Nguyễn Hoài LinhTHCS Lương Sơn9A3 TVA
13120433Nguyễn Khánh LinhTHCS Độc Lập9A4 TVA
14120434Nguyễn Khánh LinhTHCS Thượng Đình9B TVA
15120435Nguyễn Ngọc LinhTHCS Phú Xá9A1 TVA
16120436Nguyễn Ngọc LinhTHCS Tích Lương9B TVA
17120437Nguyễn Ngọc Tú LinhTHCS Hương Sơn9A TVA
18120438Nguyễn Thị Khánh LinhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
19120439Nguyễn Thị Thùy LinhTHCS Cam Giá9A1 TVA
20120440Nguyễn Thùy LinhTHCS Hương Sơn9C TVA
21120441Nguyễn Thùy LinhTHCS Thượng Đình9C TVA
22120442Nguyễn Vũ Cát LinhTHCS Phú Xá9A3 TVA
23120443Phạm Tấn LinhTHCS Thượng Đình9B TVA
24120444Phạm Thị Khánh LinhTHCS Hương Sơn9B TVA
25120445Phí Vũ Thùy LinhTHCS Tân Thành9A3 TVA
26120446Trần Khánh LinhTHCS Đồng Liên9B TVA
27120447Trần Phương LinhTHCS Gia Sàng9A2 TVA
28120448Trịnh Quỳnh LinhTHCS Độc Lập9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 17 - Thi tại A3.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120449Trịnh Thị Thùy LinhTHCS Tân Thành9A1 TVA
2120450Trương Diệu LinhTHCS Tân Thành9A2 TVA
3120451Vũ Khánh LinhTHCS Độc Lập9A1 TVA
4120452Vũ Khánh LinhTHCS Phú Xá9A2 TVA
5120453Vũ Mạnh LinhTHCS Tân Thành9A3 A
6120454Vũ Thùy LinhTHCS Tích Lương9A TVA
7120455Hoàng Kim LoanTHCS Đồng Liên9A TVA
8120456Minh Thị Kiều LoanTHCS Độc Lập9A2 TVA
9120457Phạm Xuân LộcTHCS Gia Sàng9A3 TVA
10120458Nguyễn Minh LợiTHCS Tân Lập9A3 TV
11120459Bùi Hoàng LongTHCS Phú Xá9A4 TVA
12120460Dương Thành LongTHCS Cam Giá9A1 TVA
13120461Ngô Việt LongTHCS Độc Lập9A4 TVA
14120462Nguyễn Dương Thành LongTHCS Lương Sơn9A2 TV
15120463Nguyễn Ngọc Hải LongTHCS Phú Xá9A3 TVA
16120464Nguyễn Nhật LongTHCS Độc Lập9A2 TVA
17120465Dương Thị LươngTHCS Đồng Liên9A TVA
18120466Hoàng Đức LươngTHCS Phú Xá9A2 TVA
19120467Dương Thị LuyếnTHCS Cam Giá9A2 TVA
20120468Bùi Thị Ngọc LyTHCS Tân Thành9A3 TVA
21120469Đinh Thị Trà LyTHCS Đào Xá9B TVA
22120470Hoàng Khánh LyTHCS Lương Sơn9A4 TVA
23120471Ngô Khánh LyTHCS Tích Lương9A TVA
24120472Nguyễn Như Thảo LyTHCS Hương Sơn9A TVA
25120473Nguyễn Thị LyTHCS Tân Lập9A1 TVA
26120474Phạm Thị Khánh LyTHCS Phú Xá9A3 TVA
27120475Trần Ngọc Liu LyTHCS Tân Thành9A1 TVA
28120476Lê Thị MaiTHCS Đồng Liên9B TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 18 - Thi tại A3.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120477Nguyễn Ngọc MaiTHCS Tân Lập9A2 TVA
2120478Nguyễn Ngọc MaiTHCS Tân Thành9A3 TVA
3120479Nguyễn Thị MaiTHCS Hương Sơn9A TVA
4120480Nguyễn Thị Thanh MaiTHCS Cam Giá9A2 TVA
5120481Phạm Thị MaiTHCS Tích Lương9B TVA
6120482Trần Thị MaiTHCS Lương Sơn9A3 TVA
7120483Bùi Đức MạnhTHCS Độc Lập9A4 TVA
8120484Dương Đình MạnhTHCS Thượng Đình9B TVA
9120485Dương Đức MạnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
10120486Hà Trọng MạnhTHCS Tân Thành9A2 TV
11120487Lê Đức MạnhTHCS Hương Sơn9C TVA
12120488Lương Đức MạnhTHCS Độc Lập9A2 TVA
13120489Nguyễn Đức MạnhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
14120490Nguyễn Duy MạnhTHCS Đồng Liên9B TVA
15120491Nguyễn Văn MạnhTHCS Độc Lập9A3 TVA
16120492Trần Trọng MạnhTHCS Lương Sơn9A2 VA
17120493Đặng Nhất MinhTHCS Độc Lập9A2 TVA
18120494Dương Quang MinhTHCS Độc Lập9A3 TVA
19120495Hoàng Thị Bình MinhTHCS Tân Lập9A1 TVA
20120496Lê Quang MinhTHCS Thượng Đình9B TVA
21120497Nguyễn Anh MinhTHCS Cam Giá9A2 TVA
22120498Nguyễn Đăng MinhTHCS Độc Lập9A1 TVA
23120499Nguyễn Lê Nhật MinhTHCS Lương Sơn9A3 TVA
24120500Nguyễn Quang MinhTHCS Tân Thành9A3 TVA
25120501Nguyễn Trọng Tuấn MinhTHCS Phú Xá9A2 TVA
26120502Phạm Công MinhTHCS Đào Xá9B TVA
27120503Phạm Hoàng MinhTHCS Tích Lương9B TVA
28120504Phạm Lê MinhTHCS Độc Lập9A3 TV
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 19 - Thi tại A3.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120505Trần Khắc MinhTHCS Độc Lập9A4 TVA
2120506Trần Nhật MinhTHCS Lương Sơn9A1 TVA
3120507Trịnh Thị Ánh MinhTHCS Hương Sơn9C VA
4120508Bùi Thảo MyTHCS Phú Xá9A2 TVA
5120509Dương Thị Huyền MyTHCS Tân Thành9A1 TVA
6120510Lương Hà MyTHCS Độc Lập9A3 TVA
7120511Lương Thị Huyền MyTHCS Cam Giá9A2 TVA
8120512Nguyễn Thảo MyTHCS Đào Xá9B TVA
9120513Nguyễn Thảo MyTHCS Phú Xá9A2 TVA
10120514Phạm Ngọc Trà MyTHCS Độc Lập9A4 T
11120515Trần Lê Ngọc MyTHCS Độc Lập9A2 TVA
12120516Võ Lê Hà MyTHCS Tân Lập9A1 TVA
13120517Võ Lê Trà MyTHCS Tân Lập9A1 TVA
14120518Đinh Hoàng NamTHCS Cam Giá9A1 TVA
15120519Đỗ Hoài NamTHCS Tân Thành9A3 TVA
16120520Dương Hoài NamTHCS Tích Lương9A TVA
17120521Nguyễn Hải NamTHCS Phú Xá9A2 TVA
18120522Nguyễn Hoài NamTHCS Độc Lập9A5 TVA
19120523Nguyễn Hoàng NamTHCS Cam Giá9A2 TVA
20120524Nguyễn Trần NamTHCS Gia Sàng9A3 TVA
21120525Trần Hải NamTHCS Phú Xá9A2 TVA
22120526Trần Nhật NamTHCS Lương Sơn9A4 TVA
23120527Vũ Tùng NamTHCS Độc Lập9A4 TVA
24120528Vũ Văn NamTHCS Độc Lập9A5 TVA
25120529Dương Thị NgaTHCS Đắc Sơn9A TVA
26120530Dương Thị Thanh NgaTHCS Tích Lương9B TVA
27120531Nguyễn Thúy Kiều NgaTHCS Tích Lương9B TVA
28120532Phạm Hằng NgaTHCS Độc Lập9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 20 - Thi tại A3.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120533Nguyễn Thanh NgânTHCS Gia Sàng9A3 TVA
2120534Nguyễn Thị Kim NgânTHCS Thượng Đình9A TVA
3120535Phạm Thị Thủy NgânTHCS Lương Sơn9A2 TVA
4120536Phan Thị Tuyết NgânTHCS Độc Lập9A4 TVA
5120537Vương Thị Hương NgânTHCS Độc Lập9A1 TVA
6120538Bùi Đức NghĩaTHCS Tân Thành9A2 TVA
7120539Đỗ Trung NghĩaTHCS Độc Lập9A4 TVA
8120540Nguyễn Trọng NghĩaTHCS Lương Sơn9A1 TVA
9120541Nguyễn Văn NghĩaTHCS Tân Thành9A2 TVA
10120542Đặng Thị NgọcTHCS Đào Xá9B TVA
11120543Đỗ Bích NgọcTHCS Tân Thành9A1 TVA
12120544Hoàng Minh NgọcTHCS Đào Xá9B TVA
13120545Nguyễn Bảo NgọcTHCS Cam Giá9A1 TVA
14120546Nguyễn Thị Hồng NgọcTHCS Hương Sơn9A T
15120547Nguyễn Văn NgọcTHCS Đắc Sơn9A TVA
16120548Nguyễn Văn NgọcTHCS Đào Xá9B TVA
17120549Phạm Thị Bích NgọcTHCS Tân Thành9A1 TVA
18120550Phạm Thị NgọcTHCS Độc Lập9A2 TVA
19120551Tăng Khánh NgọcTHCS Hương Sơn9B TVA
20120552Trần Bảo NgọcTHCS Tân Thành9A3 TVA
21120553Trần Thu NgọcTHCS Lương Sơn9A3 TVA
22120554Trần Vũ Khánh NgọcTHCS Độc Lập9A4 TVA
23120555Trịnh Vũ Hồng NgọcTHCS Cam Giá9A2 TVA
24120556Dương Mạnh NgữTHCS Tân Thành9A2 TVA
25120557Lê Thị Bình NguyênTHCS Cam Giá9A2 TVA
26120558Lê Thị Hải NguyênTHCS Đồng Liên9B TVA
27120559Lương Thảo NguyênTHCS Lương Sơn9A1 TVA
28120560Nguyễn Thảo NguyênTHCS Cam Giá9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 21 - Thi tại A2.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120561Tống Thảo NguyênTHCS Tân Lập9A2 TVA
2120562Trần Tài NguyênTHCS Độc Lập9A3 TVA
3120563Vũ Thanh Bình NguyênTHCS Tân Thành9A3 T
4120564Phạm Ánh NguyệtTHCS Hương Sơn9C TVA
5120565Phạm Thị Bích NguyệtTHCS Lương Sơn9A1 TVA
6120566Hà Yến NhiTHCS Lương Sơn9A2 TVA
7120567Lê Yến NhiTHCS Tích Lương9A TVA
8120568Nguyễn Trần Lan NhiTHCS Tích Lương9B TVA
9120569Phan Yến NhiTHCS Tích Lương9A TVA
10120570Phạm Trần Hiền NhưTHCS Tân Lập9A2 TVA
11120571Lục Thị NhungTHCS Bàn Đạt9B TVA
12120572Nguyễn Hồng NhungTHCS Phú Xá9A2 TVA
13120573Nguyễn Thị Hồng NhungTHCS Độc Lập9A3 TVA
14120574Nguyễn Vũ Hồng NhungTHCS Tân Lập9A1 TVA
15120575Trần Hồng NhungTHCS Lương Sơn9A1 TVA
16120576Nguyễn Thị NươngTHCS Hương Sơn9A TVA
17120577Nguyễn Kiều OanhTHCS Độc Lập9A2 TVA
18120578Vũ Hoàng PhanTHCS Phú Xá9A4 TVA
19120579Dương Thanh PhongTHCS Thượng Đình9B TVA
20120580Nguyễn Hoàng Quốc PhongTHCS Độc Lập9A1 TVA
21120581Nguyễn Thế PhongTHCS Độc Lập9A2 TVA
22120582Vũ Hưng PhúTHCS Tân Thành9A2 TVA
23120583Dương Hoàng PhúcTHCS Thượng Đình9A TVA
24120584Hoàng Trường PhúcTHCS Tích Lương9B TVA
25120585Nguyễn Việt PhúcTHCS Phú Xá9A2 TVA
26120586Đàm Hằng PhươngTHCS Hương Sơn9C A
27120587Dương Thị Anh PhươngTHCS Lương Sơn9A4 TVA
28120588Lê Anh PhươngTHCS Độc Lập9A4 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 22 - Thi tại A2.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120589Mai Thị Thu PhươngTHCS Tân Lập9A1 TVA
2120590Nguyễn Thị Hoài PhươngTHCS Bàn Đạt9C TVA
3120591Nguyễn Thị Mai PhươngTHCS Độc Lập9A3 TV
4120592Nguyễn Thị Ngọc PhươngTHCS Thượng Đình9C TVA
5120593Nguyễn Trần PhươngTHCS Gia Sàng9A3 TVA
6120594Nguyễn Trần PhươngTHCS Phú Xá9A4 TVA
7120595Phạm Thị PhươngTHCS Đồng Liên9A TVA
8120596Tô Thanh PhươngTHCS Tân Lập9A3 TVA
9120597Trần Thị Thu PhươngTHCS Cam Giá9A2 TVA
10120598Trần Thu PhươngTHCS Cam Giá9A2 TVA
11120599Dương Thị PhượngTHCS Bàn Đạt9B TV
12120600Lục Văn PhượngTHCS Bàn Đạt9B TVA
13120601Nguyễn Thị Bích PhượngTHCS Độc Lập9A5 TVA
14120602Phạm Thị Minh PhượngTHCS Gia Sàng9A3 TVA
15120603Đinh Hồng QuânTHCS Phú Xá9A2 TV
16120604Nguyễn Đình Anh QuânTHCS Lương Sơn9A3 TVA
17120605Nguyễn Minh QuânTHCS Độc Lập9A3 TVA
18120606Võ Nguyễn Anh QuânTHCS Tân Thành9A3 A
19120607Lăng Minh QuangTHCS Tích Lương9B TVA
20120608Nguyễn Minh QuangTHCS Cam Giá9A1 TVA
21120609Nguyễn Thị QuếTHCS Đào Xá9B TVA
22120610Đinh Anh QuốcTHCS Tân Thành9A1 TVA
23120611Nguyễn Bảo QuốcTHCS Lương Sơn9A3 TVA
24120612Đặng Trần Hoàng QuýTHCS Độc Lập9A1 TVA
25120613Nguyễn Lệ QuyênTHCS Lương Sơn9A3 TVA
26120614Phạm Phương QuyênTHCS Độc Lập9A4 TVA
27120615Triệu Lệ QuyênTHCS Cam Giá9A1 TVA
28120616Trịnh Thị Hoàng QuyênTHCS Tân Lập9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 23 - Thi tại A2.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120617Phạm Minh QuyếnTHCS Lương Sơn9A1 TVA
2120618Phạm Văn QuyếnTHCS Tân Thành9A1 TVA
3120619Bùi Văn QuyềnTHCS Tích Lương9B TVA
4120620Ma Mạnh QuyềnTHCS Phú Xá9A4 TVA
5120621Đặng Như QuỳnhTHCS Độc Lập9A1 TVA
6120622Đỗ Như QuỳnhTHCS Tân Thành9A3 TVA
7120623Hoàng Thị Ngọc QuỳnhTHCS Phú Xá9A4 VA
8120624Nguyễn Mạnh QuỳnhTHCS Lương Sơn9A3 TVA
9120625Nguyễn Thị Thúy QuỳnhTHCS Cam Giá9A2 TVA
10120626Nguyễn Thị Thúy QuỳnhTHCS Tích Lương9B TVA
11120627Tạ Như QuỳnhTHCS Phú Xá9A1 TVA
12120628Trần Thị QuỳnhTHCS Đồng Liên9B TVA
13120629Trần Thị Tú QuỳnhTHCS Độc Lập9A5 TVA
14120630Ngô Văn SángTHCS Tích Lương9A TVA
15120631Huỳnh Thái SơnTHCS Đồng Liên9A TVA
16120632Nguyễn Bá Trường SơnTHCS Lương Sơn9A1 TVA
17120633Nguyễn Hoàng SơnTHCS Độc Lập9A3 TVA
18120634Nguyễn Văn SơnTHCS Bàn Đạt  TV
19120635Phạm Văn SơnTHCS Cam Giá9A1 TVA
20120636Nguyễn Tiến TàiTHCS Phú Xá9A3 TVA
21120637Vũ Anh TàiTHCS Tân Thành9A2 TV
22120638Bùi Thị Thanh TâmTHCS Tân Lập9A2 TVA
23120639Đinh Thị Thanh TâmTHCS Độc Lập9A3 TVA
24120640Lê Thanh TâmTHCS Lương Sơn9A3 TVA
25120641Nguyễn Thị Thanh TâmTHCS Hương Sơn9C TVA
26120642Nguyễn Thị Thanh TâmTHCS Lương Sơn9A1 TVA
27120643Nguyễn Thị Thanh TâmTHCS Thượng Đình9A TVA
28120644Nguyễn Tuệ TâmTHCS Gia Sàng9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
       
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 24 - Thi tại A2.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120645Trần Thanh TânTHCS Đắc Sơn9A TVA
2120646Hồ Đức TấnTHCS Tích Lương9A TVA
3120647Lê Minh TháiTHCS Hương Sơn9C TVA
4120648Nguyễn Ngọc TháiTHCS Phú Xá9A2 TVA
5120649Vũ Văn TháiTHCS Tích Lương9B TVA
6120650Đào Trần Quốc ThắngTHCS Độc Lập9A4 TVA
7120651Đoỗ Mạnh ThắngTHCS Phú Xá9A2 TVA
8120652Mai Chiến ThắngTHCS Tích Lương9B TVA
9120653Nguyễn Đức ThắngTHCS Đắc Sơn9A TVA
10120654Nguyễn Ngọc ThắngTHCS Đắc Sơn9A TVA
11120655Trần Đức ThắngTHCS Độc Lập9A3 TVA
12120656Lương Tuấn ThanhTHCS Lương Sơn9A2 TVA
13120657Phan Thị Hồng ThanhTHCS Tân Thành9A2 TV
14120658Vũ Ngọc ThanhTHCS Hương Sơn9C TVA
15120659Mai Thị Trung ThànhTHCS Tân Thành9A1 TVA
16120660Phạm Tiến ThànhTHCS Tích Lương9A TVA
17120661Bùi Phương ThảoTHCS Tân Lập9A2 TVA
18120662Bùi Thị Phương ThảoTHCS Tân Thành9A3 TVA
19120663Cao Thị Phương ThảoTHCS Gia Sàng9A3 TVA
20120664Đào Phương ThảoTHCS Hương Sơn9C TVA
21120665Đỗ Thị Phương ThảoTHCS Độc Lập9A2 TVA
22120666Dương Phương ThảoTHCS Tân Lập9A1 TVA
23120667Dương Thanh ThảoTHCS Thượng Đình9C TVA
24120668Dương Thị ThảoTHCS Thượng Đình9A TVA
25120669Dương Thị Thu ThảoTHCS Thượng Đình9A T
26120670Dương Thu ThảoTHCS Bàn Đạt9B TVA
27120671Hà Phương ThảoTHCS Độc Lập9A4 TVA
28120672Hà Thị Phương ThảoTHCS Cam Giá9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 25 - Thi tại A2.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120673Lý Thu ThảoTHCS Tân Thành9A3 TVA
2120674Mai Thị Phương ThảoTHCS Hương Sơn9A TVA
3120675Ngô Thị Phương ThảoTHCS Hương Sơn9A TVA
4120676Nguyễn Dương Phương ThảoTHCS Hương Sơn9B TVA
5120677Nguyễn Phương ThảoTHCS Cam Giá9A1 TVA
6120678Nguyễn Phương ThảoTHCS Thượng Đình9A TV
7120679Nguyễn Thị Minh ThảoTHCS Tân Thành9A2 TVA
8120680Nguyễn Thị Phương ThảoTHCS Bàn Đạt  TVA
9120681Nguyễn Thị Phương ThảoTHCS Đắc Sơn9A TVA
10120682Nguyễn Thị Thanh ThảoTHCS Hương Sơn9A TVA
11120683Nguyễn Thị Thanh ThảoTHCS Tân Lập9A3 TVA
12120684Phạm Phương ThảoTHCS Phú Xá9A2 TVA
13120685Phạm Phương ThảoTHCS Tân Thành9A3 TVA
14120686Phạm Thị Phương ThảoTHCS Hương Sơn9C TVA
15120687Phạm Thị Phương ThảoTHCS Tân Thành9A3 TVA
16120688Tạ Thị Thu ThảoTHCS Đồng Liên9A TVA
17120689Trần Ngọc Phương ThảoTHCS Độc Lập9A3 TVA
18120690Trương Thị ThảoTHCS Bàn Đạt  TVA
19120691Vũ Thị Phương ThảoTHCS Phú Xá9A1 TVA
20120692Vũ Thị Thạch ThảoTHCS Hương Sơn9C TVA
21120693Vũ Thị Thanh ThảoTHCS Hương Sơn9A TVA
22120694Đoàn Thái Ngọc ThiệnTHCS Tân Thành9A3 TVA
23120695Nguyễn Đình ThịnhTHCS Độc Lập9A5 TVA
24120696Lê Thị Anh ThơTHCS Tích Lương9A TVA
25120697Nguyễn Văn ThôngTHCS Lương Sơn9A3 TVA
26120698Đặng Đan ThưTHCS Hương Sơn9B TVA
27120699Nguyễn Anh ThưTHCS Tân Lập9A2 TVA
28120700Nguyễn Anh ThưTHCS Tích Lương9A TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 26 - Thi tại A1.1
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120701Đặng Đan ThươngTHCS Hương Sơn9B TVA
2120702Đặng Thị ThươngTHCS Đồng Liên9A TVA
3120703Nguyễn Hiền ThươngTHCS Lương Sơn9A3 TVA
4120704Nguyễn Thị Hoài ThươngTHCS Lương Sơn9A2 TVA
5120705Hoàng Anh ThúyTHCS Bàn Đạt  TVA
6120706Nguyễn Ngọc ThúyTHCS Phú Xá9A3 TVA
7120707Bạch Thị ThùyTHCS Thượng Đình9A T
8120708Dương Minh ThùyTHCS Đồng Liên9B TVA
9120709Dương Thị Phương ThùyTHCS Cam Giá9A1 TVA
10120710Hoàng Khánh ThùyTHCS Tân Lập9A3 TVA
11120711Lê Minh ThùyTHCS Bàn Đạt  TVA
12120712Lưu Thị ThùyTHCS Đồng Liên9A TVA
13120713Nguyễn Minh ThùyTHCS Độc Lập9A2 TVA
14120714Nguyễn Thanh ThùyTHCS Lương Sơn9A1 TVA
15120715Nguyễn Thị ThùyTHCS Đồng Liên9B TVA
16120716Cao Thị Thanh ThủyTHCS Gia Sàng9A3 TVA
17120717Đặng Thu ThủyTHCS Đồng Liên9A TVA
18120718Lê Ngọc ThủyTHCS Phú Xá9A1 TVA
19120719Nguyễn Ngọc Bích ThủyTHCS Tích Lương9B TVA
20120720Trương Đỗ Thanh ThủyTHCS Cam Giá9A1 TVA
21120721Trương Thị Thu ThủyTHCS Tích Lương9A TVA
22120722Đặng Thủy TiênTHCS Tân Thành9A1 TVA
23120723Đặng Thủy TiênTHCS Tân Thành9A3 TVA
24120724Lê Mạnh TiếnTHCS Cam Giá9A1 TVA
25120725Ngô Xuân TiếnTHCS Đào Xá9B TVA
26120726Nguyễn Mạnh TiếnTHCS Đào Xá9B TVA
27120727Phùng Xuân TiếnTHCS Phú Xá9A4 TVA
28120728Trịnh Huy TiềnTHCS Thượng Đình9C TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 27 - Thi tại A1.2
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120729Bùi Quang ToànTHCS Lương Sơn9A4 TVA
2120730Đặng Ngọc ToànTHCS Phú Xá9A3 TVA
3120731Dương Đại ToànTHCS Tích Lương9B TVA
4120732Trịnh Quang ToànTHCS Độc Lập9A5 TVA
5120733Đặng Thanh TràTHCS Độc Lập9A2 TVA
6120734Ngô Thanh TràTHCS Phú Xá9A2 TVA
7120735Nguyễn Thị Thu TràTHCS Hương Sơn9C TVA
8120736Nguyễn Thu TràTHCS Tân Lập9A2 TVA
9120737Phạm Thị Thu TràTHCS Đồng Liên9A TVA
10120738Đặng Quỳnh TrâmTHCS Độc Lập9A4 TVA
11120739Ngô Thu TrâmTHCS Tân Thành9A1 TVA
12120740Đinh Kiều TrangTHCS Độc Lập9A4 TVA
13120741Đỗ Huyền TrangTHCS Tân Thành9A3 TVA
14120742Đông Thị Huyền TrangTHCS Đồng Liên9A TVA
15120743Dương Thị Quỳnh TrangTHCS Độc Lập9A3 TVA
16120744Dương Thị Thu TrangTHCS Tích Lương9A TVA
17120745Hà Thị Quỳnh TrangTHCS Gia Sàng9A2 TVA
18120746Hoàng Quỳnh TrangTHCS Hương Sơn9A TVA
19120747Lê Huyền TrangTHCS Hương Sơn9B TVA
20120748Nguyễn Ngô Quỳnh TrangTHCS Đắc Sơn9A TVA
21120749Nguyễn Quỳnh TrangTHCS Tân Lập9A2 TVA
22120750Nguyễn Thị Hà TrangTHCS Độc Lập9A2 TVA
23120751Nguyễn Thị Thu TrangTHCS Gia Sàng9A3 TVA
24120752Nguyễn Thị Thu TrangTHCS Thượng Đình9A TVA
25120753Nguyễn Thu Huyền TrangTHCS Hương Sơn9C V
26120754Nguyễn Thu TrangTHCS Độc Lập9A4 TVA
27120755Nguyễn Thu TrangTHCS Tân Lập9A1 TVA
28120756Nguyễn Thùy TrangTHCS Tân Lập9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 28 - Thi tại A1.3
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120757Nguyễn Thùy TrangTHCS Tích Lương9A TVA
2120758Quách Huyền TrangTHCS Phú Xá9A3 TVA
3120759Trần Huyền TrangTHCS Lương Sơn9A4 TVA
4120760Trần Huyền TrangTHCS Tân Thành9A1 TVA
5120761Trần Thị Thu TrangTHCS Tích Lương9B TVA
6120762Trần Thị TrangTHCS Đắc Sơn9A TVA
7120763Trịnh Quỳnh TrangTHCS Phú Xá9A2 TVA
8120764Trương Thị TrangTHCS Đắc Sơn9A TVA
9120765Vũ Huyền TrangTHCS Cam Giá9A1 TVA
10120766Vũ Huyền TrangTHCS Độc Lập9A5 TVA
11120767Nguyễn Phú TrọngTHCS Đồng Quang9A2 TVA
12120768Nguyễn Thị Thanh TrúcTHCS Lương Sơn9A3 TVA
13120769Vi Thanh TrúcTHCS Phú Xá9A2 TVA
14120770Đỗ Thành TrungTHCS Lương Sơn9A2 TVA
15120771Hoàng Mạnh TrungTHCS Bàn Đạt  TVA
16120772Hoàng Văn TrungTHCS Độc Lập9A2 TVA
17120773Hoàng Văn TrungTHCS Thượng Đình9C TVA
18120774Hoàng Xuân TrungTHCS Thượng Đình9C T
19120775Nguyễn Quang TrungTHCS Độc Lập9A3 TVA
20120776Phạm Tiến TrungTHCS Độc Lập9A3 TVA
21120777Thái Việt TrungTHCS Độc Lập9A5 TVA
22120778Trần Văn TrungTHCS Đắc Sơn9A TVA
23120779Nguyễn Văn TrườngTHCS Độc Lập9A3 TVA
24120780Nguyễn Viết TrườngTHCS Tân Thành9A2 TA
25120781Dương Đình TuTHCS Đào Xá9B TVA
26120782Dương Mạnh TúTHCS Thượng Đình9A A
27120783Lê Anh TúTHCS Phú Xá9A1 TVA
28120784Lê Anh TúTHCS Tân Thành9A3 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 29 - Thi tại A1.4
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120785Nguyễn Huy TúTHCS Tích Lương9B TVA
2120786Tạ Thị Minh TúTHCS Phú Xá9A3 TVA
3120787Tô Thanh TúTHCS Độc Lập9A5 TVA
4120788Trần Anh TúTHCS Tân Thành9A1 TVA
5120789Vũ Anh TúTHCS Cam Giá9A2 TVA
6120790Lưu Minh TuânTHCS Hương Sơn9C TVA
7120791Dương Đình TuấnTHCS Thượng Đình9C TVA
8120792Hồ Thanh TuấnTHCS Phú Xá9A1 TVA
9120793Lê Nguyễn Anh TuấnTHCS Phú Xá9A1 TVA
10120794Nguyễn Anh TuấnTHCS Phú Xá9A1 TVA
11120795Nguyễn Ngọc Châu TuấnTHCS Hương Sơn9A TV
12120796Hà Huy Duy TùngTHCS Tích Lương9A TVA
13120797Lê Thanh TùngTHCS Đào Xá9B TVA
14120798Nghiêm Thanh TùngTHCS Độc Lập9A4 TVA
15120799Nguyễn Hoàng TùngTHCS Độc Lập9A2 TVA
16120800Nguyễn Mạnh TùngTHCS Thị Trấn Chợ MớiBắc Cạn TVA
17120801Nguyễn Thanh TùngTHCS Hương Sơn9B TVA
18120802Nguyễn Thanh TùngTHCS Phú Xá9A1 TVA
19120803Nguyễn Thanh TùngTHCS Tân Lập9A3 TV
20120804Trần Quang TùngTHCS Tích Lương9A TVA
21120805Vũ Lâm TùngTHCS Độc Lập9A2 TVA
22120806Maã Dương TườngTHCS Hương Sơn9A TVA
23120807Hầu Ánh TuyếtTHCS Gia Sàng9A2 TVA
24120808Nguyễn Thị Ánh TuyếtTHCS Hương Sơn9A TVA
25120809Bùi Ngọc Tâm UyênTHCS Hương Sơn9B TVA
26120810Đặng Tố UyênTHCS Tân Lập9A1 TVA
27120811Dương Thị Thu UyênTHCS Hương Sơn9A TVA
28120812Hà Phương UyênTHCS Hương Sơn9A TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 30 - Thi tại A1.5
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120813Nguyễn Phương UyênTHCS Lương Sơn9A4 TVA
2120814Nguyễn Thị Thu UyênTHCS Cam Giá9A1 TVA
3120815Nguyễn Tú UyênTHCS Hương Sơn9B TVA
4120816Bùi Long VânTHCS Tân Lập9A2 TVA
5120817Đặng Thị VânTHCS Bàn Đạt  TV
6120818Dương Thị VânTHCS Thượng Đình9C TVA
7120819Lưu Khánh VânTHCS Tân Thành9A1 TVA
8120820Nguyễn Thị Thảo VânTHCS Đồng Liên9A TVA
9120821Nguyễn Đức VănTHCS Lương Sơn9A3 TVA
10120822Nguyễn Khánh ViTHCS Cam Giá9A2 TVA
11120823Lương Thị Hồng VĩTHCS Lương Sơn9A2 TVA
12120824Lưu Đức ViệtTHCS Gia Sàng9A3 TVA
13120825Lưu Tuấn ViệtTHCS Tân Thành9A2 TVA
14120826Nguyễn Đăng ViệtTHCS Hương Sơn9B TVA
15120827Bùi Thế VinhTHCS Cam Giá9A2 TVA
16120828Trần Phạm Thành VinhTHCS Tích Lương9B TVA
17120829Nguyễn Chí VõTHCS Thượng Đình9A TVA
18120830Dương Tuấn VũTHCS Thượng Đình9C TVA
19120831Ngô Tuấn VũTHCS Lương Sơn9A4 TVA
20120832Cao Vũ Khánh VyTHCS Tân Thành9A1 TVA
21120833Đào Ngọc Khánh VyTHCS Độc Lập9A2 TVA
22120834Diệp Thị Khánh VyTHCS Bàn Đạt9C TVA
23120835Dương Hà VyTHCS Đồng Liên9B TVA
24120836Lê Thị Ngọc VyTHCS Thượng Đình9C TVA
25120837Nguyễn Phương VyTHCS Gia Sàng9A2 TVA
26120838Nguyễn Yến VyTHCS Phú Xá9A1 TVA
27120839Trần Tuấn VỹTHCS Phú Xá9A4 TVA
28120840Phạm Thị Hương XuânTHCS Lương Sơn9A2 TVA
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT GANG THÉP
NĂM HỌC 2019-2020
    
DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI
MÔN:      TOÁN - VĂN -  ANH
Phòng số 31 - Thi tại A2.0
       
STTSBDHọ tênTrườngLớpKí tênGhi chú
1120841Đinh Thị Như ÝTHCS Phú Xá9A1 TVA
2120842Cao Thị YếnTHCS Đồng Liên9B TVA
3120843Hồ Vũ Hải YếnTHCS Đào Xá9B TVA
4120844Mai Thị Hải YếnTHCS Tích Lương9A TVA
5120845Nguyễn Bảo YếnTHCS Tân Lập9A2 TVA
6120846Nguyễn Hải YếnTHCS Tân Thành9A2 TVA
7120847Phạm Thị YếnTHCS Lương Sơn9A1 TVA
8120848Tăng Hoàng YếnTHCS Thượng Đình9A TVA
9120849Trịnh Hải YếnTHCS Tích Lương9B TVA
10120850Trịnh Thị Hải YếnTHCS Phú Xá9A2 TVA
11120851Nguyễn Thị Hồng NgátTHCS Thượng Đình  TVA
12120852Dương Ngọc HuyềnTHCS Thượng Đình9A TVA
13120853Nguyễn Nhất Trúc MaiTHCS Gia Sàng9A2 TVA
14120854Nguyễn Nhị Ngọc MaiTHCS Gia Sàng9A2 TVA
15120855Hà Tiến HuyTHCS Nha Trang  TVA
16120856Trần Trọng HưngTHCS 915 Gia Sàng  TVA
17120857Dương Thị Hoài ThuTHCS Đào Xá9B TVA
18120858Nguyễn Thị HạnhTHCS Đào Xá9A TVA
19120859Dương Thanh TùngTHCS Đào Xá9A TVA
20120860Nguyễn Thị Quỳnh AnhTHCS Trần Phú9C TVA
21120861Nguyễn Thị Yến NhiTHCS Trần Phú9C TVA
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNGÔ THỊ QUYÊN
Nguồn:thptgangthep.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 241
Tháng 12 : 25
Năm 2022 : 1.746.690