LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN

Lịch phát sóng chương trình

“Dạy ôn tập cho học sinh lớp 12 trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên”

và đường link các bài giảng ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12

(Kèm theo Công văn số:           / SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên)

 

  1. Lịch phát sóng

Ngày phát sóng

Tên môn học

TN1

TN2

Phát mới

Phát lại

Phát mới

Phát lại

12/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

13/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Vật lý

11h15

16h30

10h20

16h00

14/5/2021

Lịch sử

9h15

14h30

9h05

15h00

Hóa học

11h15

16h30

10h20

16h00

15/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

17/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Sinh học

11h15

16h30

10h20

16h00

18/5/2021

Địa lý

9h15

14h30

9h05

15h00

Giáo dục công dân

11h15

16h30

10h20

16h00

19/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

20/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Vật lý

11h15

16h30

10h20

16h00

21/5/2021

Lịch sử

9h15

14h30

9h05

15h00

Hóa học

11h15

16h30

10h20

16h00

22/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

24/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Sinh học

11h15

16h30

10h20

16h00

25/5/2021

Địa lý

9h15

14h30

9h05

15h00

Giáo dục công dân

11h15

16h30

10h20

16h00

26/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

27/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Vật lý

11h15

16h30

10h20

16h00

28/5/2021

Lịch sử

9h15

14h30

9h05

15h00

Hóa học

11h15

16h30

10h20

16h00

29/5/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

31/5/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Sinh học

11h15

16h30

10h20

16h00

1/6/2021

Địa lý

9h15

14h30

9h05

15h00

Giáo dục công dân

11h15

16h30

10h20

16h00

2/6/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

3/6/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Vật lý

11h15

16h30

10h20

16h00

4/6/2021

Lịch sử

9h15

14h30

9h05

15h00

Hóa học

11h15

16h30

10h20

16h00

5/6/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

7/6/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Sinh học

11h15

16h30

10h20

16h00

8/6/2021

Địa lý

9h15

14h30

9h05

15h00

Giáo dục công dân

11h15

16h30

10h20

16h00

9/6/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

10/6/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Vật lý

11h15

16h30

10h20

16h00

11/6/2021

Lịch sử

9h15

14h30

9h05

15h00

Hóa học

11h15

16h30

10h20

16h00

12/6/2021

Toán

9h15

14h30

9h05

15h00

Ngữ văn

11h15

16h30

10h20

16h00

14/6/2021

Tiếng Anh

9h15

14h30

9h05

15h00

Sinh học

11h15

16h30

10h20

16h00

15/6/2021

Địa lý

9h15

14h30

9h05

15h00

Giáo dục công dân

11h15

16h30

10h20

16h00

 

2. Đường link các bài giảng ôn tập

 

- Lớp 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0WRCoiOltQuCKJ7r7Blw6Sms10zUu2xq

 

- Lớp 12: https://www.youtube.com/watch?v=psWZ1sqSUW0&list=PL0WRCoiOltQv9sy8Jn1TPDOhMI09QuWKd

 

 

Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 101
Hôm qua : 91
Tháng 01 : 1.529
Năm 2022 : 1.529