KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐKDT THPT QUỐC GIA, TUYỂN SINH ĐH, CĐ VÀ XÉT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2019

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT GANG THÉP

 
 
 

Số: 56/KH-THPTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHGIAX VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI

 THPT QUỐC GIA NĂM 2019

 

Căn cứ quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGD; Thông tư 04/2018/TT-BGD sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2017/TT-BGD; Thông tư  03/2019/TT-BGD  ngày 18/3/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BGD và Thông tư 04/2018/TT-BGD; Quy chế thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGD,  Thông tư số 07/2018/TT-BGD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BGD, Thông tư số 02/2019/TT-BGD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BGD và Thông tư số 07/2018/TT-BGD;

Căn cứ Công văn số 447/SGDĐT-QLCL ngày 29/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019; Công văn số 445/SGDĐT-QLCL ngày 29/3/2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019;

Trường THPT Gang Thép xây dựng kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 như sau:

 1. Hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2019:
  1. Đối với học sinh đang học lớp 12: (Văn phòng, GVCN chịu trách nhiệm)
 1. 02 Phiếu ĐKDT giống nhau (theo mẫu);

b- Bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1/2 mặt giấy A4

 

Mặt trước

Mặt sau

 

 
 

 

 

 

c- 02 ảnh 4x6 cm (cho vào 1 phong bì);

d- 01 Vỏ túi đựng hồ sơ (theo mẫu, có dán ảnh) đựng các hồ sơ ở mục a,b,c;

e- Giấy chứng nhận hợp lệ hưởng ƯT, KK. Nếu TS ƯT liên quan đến hộ khẩu thì phải có bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

f- Học bạ THPT hoạc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao có chứng thực).

  1. Đối với thi sinh tự do chưa tốt nghiêp THPT:(Văn phòng chịu trách nhiệm)

 Ngoài hồ sơ như thí sinh đang học lớp 12 phải cần thêm:

 1. Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao);
 2.  Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng của trường THPT nơi thí sinh dự thi năm trước;
 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về HL của trường PT nếu do năm trước không đủ đk dự thi do HL kém.

Túi hồ sơ có xác nhận của Công an xã, phường nơi thí sinh đang cư trú;

1.3. Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: (Văn phòng chịu trách nhiệm)

Hồ sơ gồm các loại sau:

a- 02 Phiếu ĐKDT giống nhau đưa vào túi hồ sơ (theo mẫu), có xác nhận của công an xã, phường nơi thí sinh đang cư trú;

b- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao có chứng thực)

c- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm;

d- 02 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận, điện thoại liên lạc của thí sinh.

2. Lịch làm việc của Giáo viên chủ nhiệmlớp 12 chuẩn bị hồ sơ ĐKDT năm 2019

- 10h00 ngày 02/4: Tập trung cùng HS lớp 12 để nghe phổ biến quy chế và hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT và xét công nhận tốt nghiệp;

- Ngày 3/4: Văn phòng giao Hồ sơ ĐKDT cho GVCN lớp 12 để phát cho học sinh và yêu cầu HS chuẩn bị đầy đủ mục c, d, e theo yêu cầu ở mục 1.1.

- Từ ngày 03/4 đến 04/4: HS chụp ảnh để làm hồ sơ  (Đ/c Nam);  

- Từ 03/4/2018 đến 08/4: GVCN cùng Ban hồ sơ hướng dẫn HS viết phiếu ĐKDT  (phiếu ĐKDT không được sửa chữa, tẩy xóa vì liên quan đến thay đổi nguyện vọng). Giờ sinh hoạt ngày 06/4, GVCN kiểm tra,  hướng dẫn HS ghi hồ sơ ĐKDT.

- Ngày 08/4: GVCN thu hồ sơ của học sinh và kiểm tra việc ghi hồ sơ của học sinh;

- Ngày 09/4: GVCN nộp hồ sơ ĐKDT cho bộ phận thường trực Ban hồ sơ của trường tại Phòng đọc của Thư viện nhà trường;

- Ngày 15/4: GVCN nhận danh sách, cho HS đối chiếu tính chính xác những thông tin ĐKDT được in ra từ phần mềm và kí xác nhận (GVCN phải chịu trách nhiệm cho từng HS kiểm tra), sau đó GVCN nộp lại danh sách ĐKDT cho bộ phận thường trực Ban hồ sơ . (Nếu có sai sót thì dùng bút mực đỏ sửa trực tiếp vào thông tin bị sai trong danh sách);

- Ngày 17/4: GVCN nhận danh sách, cho HS đối chiếu tính chính xác những thông tin ĐKDT được in ra từ phần mềm và kí xác nhận (lần 2), sau đó nộp lại danh sách ĐKDT cho cho bộ phận thường trực Ban hồ sơ.

- Trước 19/4: Hoàn thành hồ sơ ĐKDT của học sinh (kể cả trường hợp thay đổi bài thi, nguyện vọng).

- Từ ngày 05/5: Hướng dẫn HS lớp 12 ghi phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp và chuẩn bị các giấy từ ưu tiên, khuyến khích;

- Ngày 09/5: Thu hồ sơ đăng kí xét công nhận tốt nghiệp đăng kí, các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ.

- Từ ngày 11/5: nộp hồ sơ đăng kí xét công nhận tốt nghiệp cho Ban hồ sơ;

Thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT và xét công nhận tốt nghiệp THPT;

3. Ban hồ sơ: Đ/c Nguyễn Văn Duẩn – PHT- Trưởng ban: phụ trách điều hành

3.1. Nhiệm vụ của Ban hồ sơ:  

- Phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ;

- Tiếp nhận hồ sơ tại Sở GDĐT, giao hồ sơ cho GVCN lớp (hoạc lớp trưởng);

- Tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của HS lớp 12 từ GVCN  và hồ sơ của thí sinh tự do;

- Chụp, nhận ảnh của thí sinh đến nộp hồ sơ (để lấy file mềm);

- Chuẩn bị máy tính đã cài đặt phần mềm quản lí thi 2019, máy in, máy qué ảnh, hệ thống mạng,…;

- Kiểm tra hồ sơ của thí sinh;

- Nhập và sửa chữa dữ liệu sai sót của thí sinh trên hệ thống QLT;

- Gửi danh sách ĐKDT của thí sinh cho GVCN để HS kiểm tra (đối với HS đang học lớp 12);

- Chịu trách nhiệm quản lí dữ liệu ĐKDT của thí sinh (cả HS đang học 12 và thí sinh tự do) trên hệ thống QLT;

- Duyệt đăng kí dự thi, đăng kí xét tốt nghiệp trên hệ thống QLT;

- Nộp hồ sơ và chuyển phầm mềm về Sở theo lịch làm việc của Sở đã quy định trong hướng dẫn thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ các liên quan đến quyền lợi của thí sinh.

3.2. Lịch làm việc của Ban hồ sơ

- Ngày 26/3: Tập huấn phần mềm tại Sở (Đ/c Trang, Nam);

- 8h00 ngày 01/4: Hộp ban hồ sơ, thống nhất kế hoạch và phân công nhiệm vụ;

- 10h00 ngày 03/4: Phố biến quy chế thi và Hướng dẫn GVCN, toàn bộ HS đang học lớp12 làm hồ sơ (Đ/c Duẩn, , Hồng Thủy, Hoàng Trang);

- Ngày 03/4: 8h00 nhận hồ sơ tại Sở GDĐT (Đ/c Hằng-VT);

- Ngày 03, 04/4: Chụp ảnh cho HS 12 (Đ/c Nam, Tâm, Dung);

- Ngày 4/4/2019: Phát hồ sơ cho GVCN hoặc lớp trưởng (Văn phòng);

- Từ 03/4/2018 đến 08/4: cùng với GVCN dẫn TS viết phiếu ĐKDT;

 - 08h00 ngày 6/4: Tập trung TS tự do để hướng dẫn làm hồ sơ ĐKDT (Đ/c Duẩn, Thủy, Trang);

- Từ ngày 10/4/2019: Nhận  hồ sơ ĐKDT từ GVCN lớp 12 (Đ/c Hoàng Trang phụ trách) và hồ sơ của TS tự do (Đ/c Hằng phụ trách) tại phòng đọc của Thư viện;

- Từ ngày 10/4 đến 17/4/2019: Nhập dữ liệu thi vào phần mềm. Sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin ĐKDT, ĐKXT của TS từ phần mềm QLT, giao cho GVCN và thi sinh tự do rà soát tính chính xác.

Sửa chữa dữ liệu thi bị sai sót (nếu có), sau đó in thông tin lần 2 để TS kiểm tra tính chính xác.

- Ngày18/4: Hoàn thành hồ sơ ĐKDT của học sinh đang học lớp 12 (kể cả trường hợp thay đổi bài thi, nguyện vọng), tiếp tục nhận, sửa thông tin của thí sinh tự do và xử lí các tình huống phát sinh.

- Trước 17h00 ngày 20/4: Hoàn thành việc sửa chữa dữ liệu, chuyển dữ liệu về Sở GD&ĐT theo quy định. Đúng 17H00 Sở GDĐT đóng tài khoản ĐKDT.

- Phản hồi các sai sót (nếu có) liên quan đến ĐKDT về Sở GD trước ngày 25/4.

- Trước 17h00 ngày 3/5/2019: Duyệt dữ liệu hồ sơ ĐKDT trên hệ thống (Đ/c Nam và Thủy);

- Ngày 4/5: Bàn giao danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở GDĐT;

- Từ ngày 4/5 đến ngày 8/5: Nhập thông tin đăng kí xét công nhận tốt nghiệp của TS tự do.

- Ngày 10/5, GVCN thu nhận và rà soát Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận TN THPT kèm theo; ngày 11/5, GVCN nộp cho Ban hồ sơ.

- Từ ngày 12/5 đến  trước 18/5, nhập dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào phần mềm QLT. Ngay khi nhập xong dữ liệu, in thông tin đăng ký xét công nhận TN của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho GVCN tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Ngày 19/5, GVCN nộp thông tin HS sau khi rà soát cho Đ/c Trang, Ban hồ sơ sửa thông tin (nếu có) sau đó in thông tin đang kí của thí sinh (lần 2) từ phần mềm QLT, giao cho GVCN.

Sau khi kiểm tra chéo, Ban hồ sơ sửa lỗi tồn tại .

- Trước ngày 19/5: Gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển kèm theo danh sách (Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11) về Sở GD (Đ/c Thủy).

- Ngày 30/5: Duyệt thông tin ĐK xét công nhận TN trên hệ thống (Đ/c Nam, Thủy);

- Trước 02/6: Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện dự thi;

- Trước 07/6: Hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh;

- Trước 07/6: Nhận và công bố danh sách phòng thi, SBD, các văn bản liên quan đến kì thi;

- Từ gày 14/7 công bố kết quả thi; Từ 12 đến 22/7: Tiếp nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo;

- Trước 21/7:Trả giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng nhận kết quả thi;

-Từ ngày 22/7 đến ngày 17h00 ngày 29/7: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.

-Từ ngày 22/7 đến ngày 17h00 ngày 31/7: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo bằng phiếu ĐKXT (khi số nguyện vọng điều chỉnh nhiều hơn đăng kí ban đầu).

- Trước 17h00 ngày 02/8: cập nhật thông tin điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ.

II. Hồ sơ xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. (nộp sau hồ sơ ĐKDT)

 1. Hồ sơ xét tốt nghiệp THPT gồm
 1. Học bạ THPT;
 2. Giấy tờ ưu tiên (nếu có);

c- Giấy tờ khuyến khích (nếu có);

2. Giấy tờ ƯT để xét TN theo các diện sau:

a/ Diện 1: là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên
      b/ Diện 2: cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với GDTX);

- Con của thương binh, con bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

- Người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với GDTX).
c/ Diện 3: cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang  học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Chú ý : Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định.

2.2. Giấy tờ được cộng điểm KK theo loại sau:

- Giải văn hóa lớp 12 (không tính môn MTCT): giải Nhất (2đ)- Nhì (1,5 đ)- Ba (1,0 đ). Lưu ý HS đạt giải thi vượt cấp lên lớp 12 từ năm học lớp 11 cũng được.

- Chứng nhận nghề phổ thông: Giỏi (2,0 đ)- Khá (1,5 đ)- Tb (1,0 đ)

- Nếu đạt giải quốc gia (Nhất, Nhì, Ba: 2,0 đ- Khuyến khích:1,5 đ)

- Giải năng khiếu (VN-TT-Thi KHKT-….) được tính trong toàn cấp học: Nhất (huy chương Vàng):2đ,  Nhì (huy chương Bạc):1,5 đ,  Ba (huy chương Đồng):1,0 đ;

- Giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đốivới giải quốc gia; số lượng cầu thủ, VĐV, diễn viên của giải đồng đội từ 2-22 người. Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân giống như ở giải cá nhân.

Nếu được nhiều giải khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

III. Đăng ký tuyển sinh ĐH năm 2019 (Những HS đã đăng ký xét tuyển ĐH vào phiếu ĐKDT THPT quốc gia 2019 nhất thiết phải nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ cùng hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia)

IV. Quy định mã tỉnh, mã cụm, mã huyện, mã trường, tên hội đồng

 1. : Mã tỉnh hay là mã Sở (12), mã cụm (Hội đồng) thi (12); mã huyện (01), mã trường (013), mã đơn vị đăng ký dự thi (12013)
 2. Mã xã (xem danh sách đính kèm)
 3. Tên sở: Sở GD&ĐT Thái Nguyên
 4. Tên hội đồng thi: Sở GD&ĐT Thái Nguyên
 5. Nơi đăng ký dự thi: Trường THPT Gang Thép

 

Nơi nhận:

 • BGH (chỉ đạo);
 • GVCN, Ban hồ sơ (Th.hiện);
 • Lưu VT.

PHÓ TRƯỞNG BAN- PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

               Nguyễn Văn Duẩn

                                                                                                                            

Tác giả: Nguyễn Văn Duẩn
Nguồn:thptgangthep.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 43
Tháng 07 : 439.418
Năm 2022 : 589.423