KẾ HOẠCH Kiểm tra học kì II năm học 2019 -2020

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra học kì II năm học 2019 -2020

 

Căn cứ hướng dẫn số 813/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 Trường THPT Gang Thép xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I như sau:

1. Mục đích yêu cầu

Đánh giá chất lượng dạy-học từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng một cách hiệu quả;

Đề ra phải đúng trọng tâm, đủ theo khung chương trình chương trình, đảm bảo yêu cầu của môn học và đổi mới phương pháp.

Việc tổ chức coi thi, chấm thi phải nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

2. Cấu trúc đề, hình thức, thời lượng kiểm tra

-  Khối 10, 11:

+ Thời gian: Toán, Văn : 90 phút; Các môn còn lại: 45 phút

+ Hình thức đề:  Văn thi tự luận; Các môn còn lại thi trắc nghiệm + tự luận

+ Cấu trúc đề:  trắc nghiệm 7.0 điểm 01 đề trộn thành 4 mã.; tự luận 3.0 điểm gồm 4 đề.

- Khối 12:

+ Thời gian: Toán, Văn : 90 phút; Các môn còn lại: 45 phút

+ Hình thức đề:  Văn thi tự luận; Các môn còn lại thi trắc nghiệm + tự luận

+ Cấu trúc đề:  trắc nghiệm 8.0 điểm 01 đề trộn thành 4 mã.; tự luận 2.0 điểm gồm 4 đề.

- Các môn thi riêng tại lớp tổ chuyên môn thống nhất cấu trúc đề đảm bảo có phần tự luận ít nhất 20% tổng số điểm, thời lượng kiểm tra là 45 phút. Thời gian kiểm tra học kì II từ 11 -23/5/2020.

3. Nội dung kiểm tra và phân công ra đề

Tổ trưởng/ Nhóm trưởng phân công giáo viên ra đề theo qui định (ma trận và đề, đáp án), giáo viên ra đề (môn kiểm tra tập trung) nộp trực tiếp bản in cho đồng chí nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn chậm nhất 20/5/2020 để thẩm định đề. GV ra đề hoàn chỉnh và nộp lại cho đ/c Trang (PHT) vào ngày 23/5/2020 ( bản in và file mềm)

Địa chỉ gmail: trangtuan76@gmail.com

4. Tổ chức coi thi

- Xếp phòng: Danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự a, b, c … của tên thí sinh ở từng bài/môn thi (đ/c Nam phụ trách)

- Phân công giám thị: (sẽ có danh sách riêng)

- Lịch kiểm tra cụ thể: (thời gian làm bài)

* KHỐI 10

NGÀY

CHIỀU

Thứ Hai

01/6/2020

14h00 – 15h30: Toán

15h45 – 16h30: Anh

Thứ Ba

02/6/2020

14h00 – 15h30: Văn

15h45 – 16h30: Hóa ( Địa)

Thứ

03/6/2020

14h00 – 14h45: Lý (Sử)

15h00 – 15h45: Sinh ( GDCD)

      

          * KHỐI 11, 12

           Buổi

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Khối 12

Khối 10

Thứ Năm

04/6/2020

07h10 – 08h40: Toán

14h00 – 15h30: Toán

9h05 – 9h50: Anh

15h45 – 16h30: Anh

Thứ Sáu

05/6/2020

7h10 – 8h40: Văn

14h00 – 15h30: Văn

9h05 – 9h50: Hóa ( Địa)

15h45 – 16h30: Hóa ( Địa)

Thứ Bảy

07/6/2020

7h10 – 7h55: Lý (Sử)

14h00 – 14h45: Lý (Sử)

8h05 – 8h50: Sinh ( GDCD)

15h00 – 15h45: Sinh ( GDCD)

- Tất cả giáo viên làm công tác coi thi không sử dụng điện thoại, các phương tiện thu phát thông tin; không làm việc riêng; phải có mặt tại phòng hội đồng: buổi sáng bắt đầu từ 7h00; chiều 13h45.

- Từ thứ Hai đến thứ Tư: Khối 10 thi; Khối 11, 12 học bình thường

- Từ thứ Năm đến thứ Bảy: Khối 11, 12 thi; Khối 10 học bình thường

5. Báo cáo

- Sau khi kiểm tra, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức đánh giá đề trong đó nêu rõ những ưu-nhược điểm (của từng câu trong đề bài) và bài làm của học sinh, đề xuất và rút kinh nghiệm… ghi thành biên bản để nộp cho đồng chí Trang (cả bản in A4 và file).

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi kiểm tra học kì II năm học 2019-2020. Yêu cầu các tổ chuyên môn và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gặp trực tiếp đồng chí Trang để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT TN (b/c);

- Các tổ chuyên môn, Tổ VP, lớp học (t/h);

- Lưu: VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

   Nguyễn Thị Thu Trang

 

 

Nguồn: thptgangthep.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 117
Tháng 07 : 1.357
Năm 2020 : 34.737