KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH -19 NĂM HỌC 2021-2022

                                                                                                      KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hướng dẫn tự học và dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVD-19 năm học 2021-2022 

   
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
- Giúp học sinh (HS) được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.
- Phát triển năng lực tự học của HS và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của đội ngũ giáo viên (GV).
- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục, hỗ trợ HS trong học tập.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
1.2. Yêu cầu
- Đối với GV: phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng Zoom, Microsoft Teams, Azota, Shubs,…để giảng dạy và hướng dẫn HS học tập. Rà hoát những lớp, học sinh còn thiếu điểm kiểm tra theo quy định và có kế hoạch hướng dẫn HS ôn tập và tổ chức kiểm tra đầy đủ, theo quy định. Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu của nhà trường và hoàn thành tiến độ chương trình năm học theo kế hoạch.
- Đối với HS: phải có tài khoản trên MS Teams, messenger (hoặc Zalo); máy tính (hoặc điện thoại thông minh) kết nối Internet; tham gia học tập nghiêm túc và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có thiết bị kết nối Internet thì GV hướng dẫn HS tự học trên sách giáo khoa, học qua video bài giảng và kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh HS qua Smas.
- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản về thiết bị học tập cho con em mình có thể tham gia học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con; phối hợp với GVCN nhắc nhở con em mình hoàn thành các yêu cầu về bài học, bài kiểm tra của GV.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC
2.1. Đối tượng
100% HS trường THPT Gang Thép năm học 2021-2022.
2.2. Nội dung
Áp dụng trong dạy học kiến thức mới, luyện tập, ôn tập và kiểm tra, đánh giá HS theo chương trình giáo dục nhà trường và Kế hoạch giáo dục điều chỉnh của tổ, nhóm chuyên môn đã thống nhất. 
Đối với HS lớp 12, cùng với việc dạy học theo tiến độ chương trình năm học, giáo viên dạy các môn mà học sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT cần tập trung luyện tập, hướng dẫn HS luyện đề theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp hiện nay và ôn tập theo nội dung các bài dạy trên truyền hình;
3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY
3.1. Thời gian
- Từ ngày 06/9/2021: tất cả các lớp học theo thời khóa biểu của nhà trường, biên chế lớp học như biên chế lớp học trên lớp. 
- Thời gian biểu cụ thể trong mỗi ngày học: 
+ Buổi sáng: tiết 1: 7h10’-7h55’; tiết 2: 8h10’-8h55’; tiết 3: 9h10’-10h55’; 
tiết 4:10h10’-10h55’; tiết 5:11h10’-11h55’.
+ Buổi chiều: tiết 1: 14h00-14h45; tiết 2:15h00-15h45; tiết 3: 15h00-16h45;
3.2. Hình thức dạy học
Dạy học trực tuyến trên Internet bằng phần mềm Microsoft Teams hoặc Zoom, kết hợp phần giao bài tập và kiểm tra, đánh giá qua các ứng dụng Shubs, zalo, azota, google form, …
4. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  
- Bài học được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Để tổ chức dạy học qua Internet hiệu quả, nhóm chuyên môn và GV  bộ môn cần chú trọng việc xây dựng (hoặc sưu tầm) học liệu là các video, clip, phiếu giao bài, bài tập… để giao nhiệm vụ cho HS trước các tiết học; trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, GV tập trung vào giải đáp những vướng mắc của HS, đồng thời thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập; các video bài giảng có chất lượng có thể được dùng chung (cho cả khối lớp) trong quá trình giao bài cho HS.
- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS.
- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuyển tải tới HS.
5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GV trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên các ứng dụng cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Đối với Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, thời khóa biểu, chỉ đạo và hỗ trợ GV thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
-  Sử dụng Smas để thông tin đến cha mẹ HS và HS phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.
-Tạo lập Sổ ghi đầu bài online để GV thực hiện sau mỗi giờ dạy và thống kê, báo cáo Sở Giáo dục và in ra làm hồ sơ minh chứng thực hiện dạy học. 
6.2. Đối với tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ gửi Ban giám hiệu duyệt. 
- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS theo từng tuần;
- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 
- Cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sau mỗi đợt tổ chức dạy học trực tuyến.
6.3. Đối với giáo viên bộ môn (GVBM)
- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường;
- Xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho HS bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi HS đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho HS trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. 
- Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, triển khai ứng dụng Microsoft Teams, Zoom vào dạy học trực tuyến kể từ ngày 06/9/2021.
- Việc tổ chức dạy học trực tuyến phải đảm bảo các yêu cầu sau:
    + Trong quá trình dạy học có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho HS (ghi điểm vào cột KTTX). 
    + Phối hợp với GVCN trong việc quản lí học sinh tham gia học tập, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình học tập của HS cho GVCN. Đầu mỗi tiết học điểm danh học sinh, cung cấp danh sách HS bỏ học cho GVCN (GVBM có sổ ghi điểm danh hằng ngày để lưu trữ).
    + Liên hệ với GVCN để nắm rõ những đối tượng HS nào không tham gia học online được để có kế hoạch giao bài, tài liệu hướng dẫn, bài giảng… qua mail, zalo, face book hoặc giao trực tiếp cho học sinh.
+ Thực hiện ghi sổ đầu bài online sau mỗi giờ dạy và vào điểm trên Sổ điểm điện tử theo quy định.
    * Đối với môn Thể dục: Nhóm chuyên môn/GV soạn bài hoặc sử dụng các bài tập có sẵn, tải các bài tập về thể dục tay không, trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi để HS có thể tập vào buổi sáng hoặc giữa buổi (không nên soạn hoặc tải những bài đòi hỏi về kỹ thuật, sân tập cũng như dụng cụ tập vì không khả thi cho học tập ở nhà,…) giúp HS tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch hiệu quả.
6.4. Đối với cán bộ hỗ trợ kỹ thuật
Cán bộ cốt cán gồm: Đ/c Hoàng Hà Hải Nam, Nguyễn Đức Thành và GV Tin học. 
Cán bộ kĩ thuật có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams hay trên Zoom,.. và hỗ trợ cho toàn thể GV trong nhà trường. Hỗ trợ Ban giám hiệu để thiết lập các ứng dụng, bảng biểu để quản lý tốt công tác dạy học trực tuyến của GV và HS.
    6.5. Đối với giáo viên chủ nhiệm(GVCN)
- Thông báo thời khóa biểu đến HS, triển khai chủ trương học online đến HS và CMHS, làm công tác tư tưởng quán triệt tinh thần học tập và tham gia quản lí lớp chủ nhiệm; phối hợp, hỗ trợ GV bộ môn trong việc quản lí HS.
- Khảo sát tình hình học sinh đáp ứng điều kiện học online; tư vấn, hỗ trợ bằng các hình thức phù hợp để CMHS và HS chuẩn bị các điều kiện đáp ứng học online trong điều kiện khả năng của gia đình; Báo cáo danh sách HS trong lớp không đáp ứng điều kiện học online (theo mẫu form gửi trên Zalo, messenger) trong ngày 04/9/2021.
    + Tạo lớp học trên Microsoft Teams, tạo nhóm trên Messenger, Zalo,…. với thành phần lớp học gồm tất cả HS của lớp, giáo viên bộ môn của lớp, Ban giám hiệu, hoàn thành trước 17h00 ngày 01/9/2021; tổ chức sinh hoạt lớp online trước 19h00 ngày 04/9 và vào tiết cuối ngày thứ Bảy hàng tuần.
    + Đầu buổi học online (10 phút đầu giờ) GV vào lớp học thực hiện các chức năng chủ nhiệm, điểm danh HS, ổn định lớp học,… Nhập điểm danh học sinh vắng vào sổ điểm điện tử theo từng ngày.
    + Cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết lập các kênh liên lạc giữa GVCN và HS nhằm đảm bảo mỗi liên kết giữa GVCN, HS và PHHS thông suốt đáp ứng các điều kiện để phục vụ mọi hoạt động trong thời gian này.
 

 

Nguồn:thptgangthep.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 241
Tháng 12 : 27
Năm 2022 : 1.746.692